Giải bài tập Tin học 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Giải bài tập Tin học 5: Chèn hình ảnh vào văn bản phần Em tập soạn thảo - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 92 SGK Tin học lớp 5

Chọn các phát biểu đúng.

Hình ảnh được chèn vào làm băn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Không thể xoá được hình ảnh đã được chèn vào văn bản.

Hình ảnh minh hoạ trong văn bản giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung hơn.

Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí.

Lời giải:

x

Hình ảnh được chèn vào làm băn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Không thể xoá được hình ảnh đã được chèn vào văn bản.

x

Hình ảnh minh hoạ trong văn bản giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung hơn.

Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí.

Bài 2 trang 92 SGK Tin học 5

Hãy điền hai bước còn trống để mô tả việc chèn hình ảnh vào văn bản.

1. Đặt con trỏ văn bản tại vị trí muốn chèn hình ảnh.

2. Chọn mục Insert → Picture → From File…

3.............

4...........

Lời giải:

3. Chọn hình ảnh muốn chèn

4. Chọn Insert để chèn ảnh.

Bài 3 trang 92 SGK Tin học 5

Hãy chỉ ra hình ảnh đang được chọn trong bảng sau đây:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Lời giải:

- Hình ảnh Hoa hồng đang được chọn trong bảng trên

Giải bài tập Tin học lớp 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Bài thực hành 1 trang 90 SGK Tin học 5

Khởi động Word và chèn một hình ảnh có sẵn trong máy tính. Quan sát kết quả nhận được

Lời giải:

  • Bước 1: Mở word lên.
  • Bước 2: Chọn hình ảnh và thực hiện thao tác Crtl + C
  • Bước 3: Vào văn bản, chọn thao tác Crtl + V để chèn ảnh.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Bài thực hành 2 trang 90 SGK Tin học 5

Xoá hình ảnh đã chèn vào văn bản trong bài thực hành T1.

Lời giải:

  • Bước 1: Chọn hình ảnh muốn xoá trong word
  • Bước 2: Nhấn phím delete để xoá ảnh

Bài thực hành 3 trang 91 SGK Tin học 5

Gõ và trình bày văn bản sau, chèn hình ảnh minh hoạ theo ý em

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Chèn hình ảnh vào văn bản

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 2.800
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm