Giải sách bài tập Tin học 5: Những gì em biết (trang 59)

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Những gì em biết (trang 59) - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em học gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 33 SBT Tin học lớp 5

Ngón tay nào gõ các phím V, F, R, 4?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: A. Ngón trỏ

Bài 2 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím M, J, U, 7?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: A. Ngón trỏ

Bài 3 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím Z, A, Q , 1?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: D. Ngón út

Bài 4 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím C, D, E , 3?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: C. Ngón giữa

Bài 5 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím X, S ,W, 2?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: C. Ngón giữa.

Bài 6 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím K, I, 8 và dấu phẩy?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: C. Ngón giữa.

Bài 7 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím L, O, 9 và dấu phẩy?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: ngón út

Bài 8 trang 33 SBT Tin học 5

Ngón tay nào gõ các phím dấu chấm phẩy (;), P, 0 và dấu chia (/)?

A) Ngón trỏ;

B) Ngón cái;

C) Ngón giữa;

D) Ngón út.

Lời giải:

Đáp án: Ngón út

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Những gì em biết (trang 59) bao gồm 8 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em học vẽ 10 ngón - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 400
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm