Giải Sách bài tập Tin học 5: Sử dụng bình phun màu

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Sử dụng bình phun màu phần Em tập vẽ - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 11 SBT Tin học lớp 5

Sử dụng công cụ bình phun màu để vẽ hình quả táo

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ bút vẽ để tạo hình quả táo

• Dùng công cụ bình phun màu để tô màu lên quả táo đã định hình.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Sử dụng bình phun màu

Bài 2 trang 12 SBT Tin học lớp 5

Sử dụng công cụ thích hợp để vẽ bức tranh “Làng quê” (tệp Langque1_1.bmp)

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ bút để vẽ ngôi nhà, núi,mây và cây cối

• Dùng công cụ bình phun màu để vẽ lá cây.

• Dùng công cụ tô màu để vẽ màu thích hợp.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Sử dụng bình phun màu

Bài 3 trang 12 SBT Tin học lớp 5

Sử dụng các công cụ thích hợp để vẽ bức tranh “Mặt trời mọc”.

Lời giải:

Hướng dẫn: Trước tiên vẽ phác thảo bức tranh: ngôi nhà, con đường, cái cây, rặng núi,… như hình dưới đây.

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Sử dụng bình phun màu

Sau đó dung các công cụ để tô màu ngôi nhà, con đường và dung công cụ bình phun màu với các màu thích hợp để tô màu rặng núi, bầu trời, mặt trời.

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Sử dụng bình phun màu

Giải sách bài tập Tin học 5 bài 2: Sử dụng bình phun màu trang 11, 12 bao gồm 3 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập vẽ - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 213
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm