Giải bài tập Tin học 5: Tiếp tục với câu lệnh lặp

Giải bài tập Tin học lớp 5: Tiếp tục với câu lệnh lặp - phần Thế giới logo của em - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 97 SGK Tin học lớp 5

Thực hiện các đoạn lệnh trong các cột Lucgiac1 và Lucgiac2 dưới đây. So sánh các kết quả nhận được.

Giải Tin học lớp 5

Lời giải:

- Kết quả thực hiện Lucgiac1:

Giải Tin học lớp 5

- Kết quả thực hiện Lucgiac2:

Giải Tin học lớp 5

- Kết quả thực hiện 2 lệnh là giống nhau.

Bài 2 trang 98 SGK Tin học 5

Số 6 trong câu lệnh REPEAT 6 [FD 50 RT 60] có ý nghĩa gì?

Lời giải:

- Số 6 trong câu lệnh trên có nghĩa là thao tác vẽ FD 50 RT 60 được lặp 6 lần.

Bài 3 trang 98 SGK Tin học 5

Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60] có ý nghĩa gì?

Lời giải:

- Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh trên có nghĩa là mỗi khi vẽ một đường, ta phải đợi 1 khoảng thời gian là 60 ms giây thì vẽ tiếp.

Bài 4 trang 100 SGK Tin học 5

Hãy gõ các dòng lệnh sau và quan sát kết quả hiện trên màn hình

a)

REPEAT 4 [REPEAT 90 [FD 2 RT 2] RT 90]

b)

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]

Lời giải:

a) Kết quả:

Giải Tin học lớp 5

b) Kết quả:

Giải Tin học lớp 5
Bài thực hành 1 trang 98 SGK Tin học 5

Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện hai dòng lệnh sau:

Giải Tin học lớp 5

Lời giải:

- Hình tam giác:

Giải Tin học lớp 5

- Hình vuông:

Giải Tin học lớp 5

- Đa giác năm cạnh:

Giải Tin học lớp 5

- Hình sao năm cánh:

Giải Tin học lớp 5

- Đường tròn:

Giải Tin học lớp 5

- Hình tròn:

Giải Tin học lớp 5

Bài thực hành 2 trang 99 SGK Tin học 5

Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện các lệnh sau:

a) REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 RT 90]

b) REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

LT 90 PU FD 20 RT 90 PD

REPEAT 4 [FD 80 LT 90]

Lời giải:

a) Kết quả:

Giải Tin học lớp 5

b) Kết quả:

Giải Tin học lớp 5

Bài thực hành 3 trang 99 SGK Tin học 5

Sử dụng câu lệnh lặp REPEAT, viết các câu lệnh để Rùa vẽ được hình bên

Lời giải:

- Ta sử dụng câu lệnh lặp như sau:

REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 LT 90]

- Kết quả:

Giải Tin học lớp 5

Giải bài tập Tin học 5 bài: Tiếp tục với câu lệnh lặp bao gồm 4 bài tập và 3 câu hỏi thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SGK Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
55 10.957
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm