Giải Sách bài tập Tin học 5: Những gì em biết (trang 17)

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Những gì em biết (trang 17) phần Em tập vẽ - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 9 SBT Tin học lớp 5

Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ giá sách như trong hình sau:

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ giá sách, các cuốn sách và các ô bên trong sách

• Dùng công cụ tô màu để tô màu thích hợp vào các cuốn sách.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Bài 2 trang 9 SBT Tin học lớp 5

Dùng công cụ hình đa giác để vẽ lại bản đồ khu phố nhà em tương tự như hình a) dưới đây:

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ hình đa giác để vẽ các khối khu phố.

• Dùng công cụ tô màu để tô màu thích hợp vào các cuốn sách.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Bài 3 trang 9 SBT Tin học lớp 5

Dùng công cụ hình chữ nhật, đường thẳng và sao chép hình vẽ để trang trí như hình b) ở trên.

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ các ô vuông

• Dùng công cụ đường thẳng để vẽ các hình hoạ tiết

• Dùng công cụ sao chép để dán lại các hoạ tiết

• Dùng công cụ tô màu để tô màu thích hợp vào các cuốn sách.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Bài 4 trang 10 SBT Tin học lớp 5

Dùng các công cụ thích hợp để vẽ đèn giao thông.

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ khung đèn

• Dùng công cụ hình tròn để vẽ 3 đèn giao thông

• Dùng công cụ đường thẳng để vẽ 2 mặt bên của đèn

• Dùng công cụ tô màu để vẽ màu thích hợp.

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Bài 5 trang 10 SBT Tin học lớp 5

Dùng các công cụ thích hợp để vẽ hình trang trí sau:

Lời giải:

Hướng dẫn: Quan sát kĩ các hình dưới đây để thấy thứ tự vẽ, sao chép, xoá và tô màu.

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Bài 6 trang 10 SBT Tin học lớp 5

Dùng các công cụ thích hợp để vẽ hình sau:

Lời giải:

Hướng dẫn: Em có thể theo các bước phác thảo như sau:

• Dùng công cụ hình tròn để vẽ thân xe, bánh xe, đầu xe

• Dùng công cụ tẩy để xoá đi các nét thừa

• Dùng bút vẽ để hoàn thiện các nét cửa sổ, cửa xe

• Tô màu thích hợp cho xe.

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Kết quả:

Giải sách bài tập Tin học lớp 5

Giải sách bài tập Tin học 5 bài 1: Những gì em biết (trang 17) bao gồm 6 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập vẽ - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 516
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm