Giải bài tập Tin học 5: Thủ tục trong Logo

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo - phần Thế giới logo của em - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 103 SGK Tin học lớp 5

Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Lời giải:

- Một thủ tục trong Logo có ba phần:

• Đầu thủ tục

• Thân thủ tục

• Kết thúc thủ tục.

Bài 2 trang 103 SGK Tin học 5

Nêu cách đặt tên thủ tục.

Lời giải:

- Các đặt tên thủ tục:

• Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục

• Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái.

Bài 3 trang 103 SGK Tin học 5

Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Lời giải:

- Những từ xuất hiện trong mọi thủ tục:

• To: bắt đầu cho mọi thủ tục

• End: kết thúc thủ tục.

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5

Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo

Lời giải:

- Thủ tục GOCVUONG:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo

- Thủ tục Tamgiac2:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học 5

Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

END

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo

Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học 5

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo:

HT

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Lời giải:

- Ta có thủ tục HCN:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo

Giải bài tập Tin học 5 bài: Thủ tục trong Logo bao gồm 3 bài tập và 3 câu hỏi thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SGK Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
28 5.573
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm