Giải sách bài tập Tin học 5: Thủ tục trong Logo

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 71 SBT Tin học lớp 5

Cho các cụm từ: công việc, thứ tự, thao tác.

Hãy điền các cụm từ đã cho vào các chỗ trống trong câu sau đây để được một phát biểu đúng về khái niệm thủ tục

Lời giải:

Thủ tục là một dãy các công việc được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một thao tác nào đó

Bài 2 trang 72 SBT Tin học 5

Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A) Một thủ tục trong Logo có ba phần: tên thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục.

B) Một thủ tục phải có tên.

C) Thân thủ tục phải có ít nhất một lệnh

D) Một thủ tục phải có phần kết thúc (là từ end).

Lời giải:

Câu phát biểu sai là: C

Bài 3 trang 72 SBT Tin học 5

Em hãy cho biết trong các tên thủ tục sau đây tên nào đặt sai:

A) TamGiac

B) Tam Giac

C) 1234

D) TG

Lời giải:

Tên thủ tục sai là: C và B

T1 trang 72 SBT Tin học 5

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình vuông.

Lời giải:

Hướng dẫn: Em thực hiện các bước sau:

• Nháy chuột vào ngăn nhập lệnh

• Gõ lệnh

Edit “hinhvuong

• Rồi nhấn Enter

• Trong cửa sổ soạn thảo có sẵn 2 dòng:

To hinhvuong

End

• Em đặt con trỏ soạn thảo vào sau từ hinhvuong rồi nhấn Enter để con trỏ soạn thảo về vị trí bắt đầu thân thủ tục

• Gõ lệnh tạo hình vuông

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

• Đóng cửa sổ soạn thảo và lưu thủ tục vào bộ nhớ bằng cách nháy File → Save and Exit.

• Để thực hiện thủ tục, trong ngăn nhập lệnh em gõ tên thủ tục là: hinhvuong rồi nhấn Enter

T2 trang 73 SBT Tin học 5

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình chữ nhật có chiều dài (thẳng đứng) là 100 và chiều rộng (nằm ngang) là 60.

Lời giải:

Hướng dẫn: Thân thủ tục có thể là lệnh sau:

REPEAT 2[FD 100 RT 90 FD 60 RT 90]

Em thực hiện các bước sau:

• Nháy chuột vào ngăn nhập lệnh

• Gõ lệnh

Edit “hinhcn

• Rồi nhấn Enter

• Trong cửa sổ soạn thảo có sẵn 2 dòng:

To hinhcn

End

• Em đặt con trỏ soạn thảo vào sau từ hinhvuong rồi nhấn Enter để con trỏ soạn thảo về vị trí bắt đầu thân thủ tục

• Gõ lệnh tạo hình vuông

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 60 RT 90]

• Đóng cửa sổ soạn thảo và lưu thủ tục vào bộ nhớ bằng cách nháy File → Save and Exit.

• Để thực hiện thủ tục, trong ngăn nhập lệnh em gõ tên thủ tục là: hinhvuong rồi nhấn Enter

T3 trang 73 SBT Tin học 5

Em hãy viết các thủ tục vẽ các hình sau và thực hiện từng thủ tục.

Thủ tục trong logo

Lời giải:

To vtron

REPEAT 360[fd 314/360 rt 1]

end

a) To 3vt

CS REPEAT 3[vtron rt 360/3]

End

b) To 10vt

CS REPEAT 10[vtron rt 360/10]

End

c) To 20vt

CS REPEAT 20[vtron rt 360/20]

End

T4 trang 74 SBT Tin học 5

Em hãy tạo các thủ tục cho dưới đây và thực hiện chúng để vẽ các hình: ngôi nhà, bánh xe răng cưa, mặt nhẫn kim cương.

Thủ tục trong logo

Lời giải:

TO TAMGIAC

REPEAT 3[FD 50 RT 120]

END

TO HVUONG

REPEAT 4[FD 50 RT 90]

END

TO NHA

HVUONG FD 50 RT 30 TAMGIAC

END

TO RANGCUA

CS

REPEAT 12[NHA LT 30 BK 50 RT 360/12]

END

TO MATNHAN

CS REPEAT 12[NHA]

END

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Thủ tục trong Logo bao gồm 3 câu hỏi và 4 bài thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 3.621
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm