Giải bài tập Tin học 5: Thế giới hình học trong Logo

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thế giới hình học trong Logo - phần Thế giới logo của em - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 115 SGK Tin học 5

Hãy chuyển câu lệnh dưới đây thành hai thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa thủ tục 1, vẽ bông hoa tuyết.

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]

 Thế giới hình học trong Logo

Trong câu lệnh trên, bông hoa tuyết gồm 6 cánh, mỗi cánh có 6 chi tiết. Hãy thay đổi các con số để bông tuyết có nhiều (ít) cánh hoa hơn, mỗi cánh có nhiều (ít) chi tiết hơn. Thêm câu lệnh để đổi màu bút, nét bút.

Lời giải:

• Thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

End;

• Thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8[FD 50 REPEAT 8[canhhoatuyet] BK 50 RT 60]

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5

Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây:

 Thế giới hình học trong Logo

Lời giải:

a) to vuong

REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 RT 90]

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4 [VUONG RT 360/4]

End

b) to tamgiac

repeat 3[fd 70 rt 360/3]

end

to hinhb

setpensize[8 8]

setpencolor 1

repeat 5 [tamgiac rt 360/5]

setpensize [2 2]

setpencolor 7

repeat 5 [tamgiac rt 360/5]

end

c) to bongtuyet

fd 100 bk 50

rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học lớp 5

Viết thủ tục tạo hình tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết câu lệnh tạo nên một mẫu trang trí.

To hinhtron

REPEAT 120 [FD 10 BK 10 RT 3]

End

REPEAT 6 [FD 50 hinhtron RT 60]

 Thế giới hình học trong Logo

Lời giải:

- Kết quả:

 Thế giới hình học trong Logo

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học 5

Viết thủ tục tạo đường tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết thủ tục hinhhoc1 tạo nên một mẫu trang trí.

 Thế giới hình học trong Logo

To duongtron

REPEAT 24 [FD 5 RT 15]

End

To hinhhoc1

REPEAT 24 [duongtron FD 15 RT 360/24]

end

Lời giải:

- Kết quả:

 Thế giới hình học trong Logo

 Thế giới hình học trong Logo

Giải bài tập Tin học 5 bài: Thế giới hình học trong Logo bao gồm 2 bài tập và 2 câu hỏi thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SGK Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
58 13.473
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm