Giải bài tập Tin học lớp 5: Thực hành tổng hợp (trang 123)

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thực hành tổng hợp trang 123 - phần Thế giới logo của em - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thực hành tổng hợp trang 123

Bài 1 trang 123 SGK Tin học lớp 5

Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây:

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

- Chương trình của thủ tục 1 là:

to canh

setpencolor 4

setpensize[2 2]

fd 50

repeat 4 [fd 50 rt 90]

end

to thutuc1

repeat 6[canh bk 50 rt 60]

- Chương trình thủ tục 2 là:

to thutuc2

cs setpencolor 1

REPEAT 6 [REPEAT 6 [FD 100 RT 360 /6] RT 360/6]

end

Bài 2 trang 123 SGK Tin học 5

Viết chương trình gồm một số thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu (chiếc vành bánh xe).

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

to ngoinha

repeat 4 [fd 70 rt 360/4]

fd 70

rt 30

repeat 3 [fd 70 rt 360/3]

end

to thutuc3

repeat 12[ngoinha]

end

Bài thực hành 1 trang 122 SGK Tin học 5

Phối hợp hình vẽ và văn bản. Viết một thủ tục để Logo vẽ hình chiếc khăn thêu và viết trên màn hình dòng chữ như dưới đây.

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

to khantheu

cs setpencolor 4

repeat 30 [repeat 6[fd 30 rt 60] rt 12]

pu bk 60 rt 90 bk 120

setpencolor 1

label [Chuc mung sinh nhat me]

end

Giải bài tập Tin học 5 bài: Thực hành tổng hợp (trang 123) gồm 2 câu hỏi và 1 bài thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SGK Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
23 3.924
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm