Giải bài tập Tin học 5: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

Giải bài tập Tin học lớp 5: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím phần Em học gõ 10 ngón - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 77 SGK Tin học lớp 5

Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?

Hàng phím trên;

Hàng phím dưới;

Hàng phím số;

Hàng phím cơ sở.

Lời giải:

Hàng phím trên;

Hàng phím dưới;

Hàng phím số;

x

Hàng phím cơ sở.

Bài 2 trang 77 SGK Tin học 5

Các kí tự đặc biệt trong hàng phím số của bàn phím được gõ như thế nào?

Tất cả đều do hai ngón út phụ trách;

Các phím này được gõ theo sự phân công.

Lời giải:

Tất cả đều do hai ngón út phụ trách;

x

Các phím này được gõ theo sự phân công.

Bài 3 trang 77 SGK Tin học 5

Dưới đây là các trích đoạn từ một câu chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp. Với mỗi trích đoạn em hãy đếm xem có bao nhiêu từ soạn thảo và bao nhiêu câu.

Lời giải:

Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

Số từ soạn thảo: [87] Số câu: [3]

Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

Số từ soạn thảo: [51] Số câu: [4]

Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

Số từ soạn thảo: [68] Số câu: [3]

Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

Bài 4 trang 78 SGK Tin học 5

Cần nhấn giữ phím Shift nào khi gõ các phím { } ?

Phím Shift bên trái;

Phím Shift bên phải.

Lời giải:

x

Phím Shift bên trái;

x

Phím Shift bên phải.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 744
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 5

    Xem thêm