Giải sách bài tập Tin học 5: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

Giải sách bài tập Tin học 5: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Học và chơi cùng máy tính là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 28 SBT Tin học lớp 5

Khi nháy vào xô cát phía bên phải màn hình, em thấy các thanh công cụ chứa các khối vật liệu xây dựng xuất hiện. Có tất cả mấy thanh công cụ như thế?

Lời giải:

Chỉ có một thanh công cụ

x

Có tất cả bốn thanh công cụ

Có vô số vì mỗi lần nháy chuột lại xuất hiện một thanh công cụ mới

Bài 2 trang 28 SBT Tin học 5

Mỗi dạng khối vật liệu trên các thanh công cụ có bao nhiêu kích thước khác nhau?

Lời giải:

Chỉ có một kích thước cho trước

x

Có ba kích thước: nhỏ, trung bình và lớn

Có ít nhất bốn kích thước khác nhau

Bài 3 trang 28 SBT Tin học 5

Khi xây lâu đài cát, em thực hiện thao tác nào để đưa một khối vật liệu lên bãi cát?

Lời giải:

Nháy chuột trên khối vật liệu cần đưa vào bãi cát.

x

Kéo thả khối vật liệu vào vị trí cần thiết

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển khối vật liệu vào vị trí.

Bài 4 trang 28 SBT Tin học 5

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

Bạn Mai muốn xây bức tường có tháp canh ở bên như hình b), nhưng sau khi kéo thả bức tường và tháp canh Mai được kết quả như hình a). Em hãy giúp Mai cách nhanh chóng để có kết quả đúng như hình b).

Lời giải:

x

Nháy đúp chuột trên tháp canh để đưa nó về sau.

x

Nháy đúp chuột trên bức tường để đưa nó lên trước.

Kéo thả cả hai vào xô rỗng, sau đó xây tháp canh trước và xây bức tường sau.

T1 trang 26 SBT Tin học 5

Khởi động phần mềm Sand Cátle Builder và nhận biết các công cụ dùng để xây lâu đài cát.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước thực hiện:

1. Nháy đúp biểu tượng trên màn hình nền. Màn hình khởi động của phần mềm xuất hiện

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

2. Nháy chuột ở biểu tượng Play Sand Castle Builder và quan sát màn hình chính xuất hiện như hình dưới đây:

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

3. Nháy chuột trên Xô cát và quan sát các khối vật liệu có sẵn để xây lâu đài hiện ra trên hộp công cụ.

4. Nháy chuột trên hình kim tự tháp để thấy các kích thước của một loại vật liệu cụ thể.

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

5. Lần lượt nháy chuột trên xô cát và quan sát các khối vật liệu có sẵn khác xuất hiện.

6. Nháy chuột trên xô rỗng và quan sát các lệnh hiện ra, trong đó có lệnh Exit (Thoát).

7. Nháy Exit để tạm thời thoát khỏi phần mềm.

T2 trang 27 SBT Tin học 5

Luyện tập xây kim tự tháp và tháp canh theo mẫu như hình bên.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Sau khi khởi động phần mềm, nháy xô cát để làm xuất hiện hộp công cụ.

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

2. Nháy chọn khối Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder, sau đó chọn khối có kích thước nhỏ nhất và kéo thả 5 lần khối đó vào bãi cát để xây bức tường phía sau.

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

3. Sử dụng các khối và có kích thước trung bình, lần lượt kéo thả chúng ra bãi cát và xếp chồng chúng lên nhau làm kim tự tháp.

Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

4. Sử dụng các khối và có kích thước nhỏ nhất, lần lượt kéo thả chúng ra bãi cát và xếp chồng chúng lên nhau làm tháp canh.

Lưu ý: Có thể kéo thả những khối không dùng đến vào xô rỗng để bỏ đi. Em có thể thay đổi thứ tự (trước, sau) của các khối bằng cách nháy đúp vào khối muốn đổi thứ tự.

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder bao gồm 6 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Học và chơi cùng máy tính - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 493
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm