Giải bài tập Tin học 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp) - phần Thế giới logo của em - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 107 SGK Tin học lớp 5

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Lời giải:

- Thủ tục Lucgiac:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Bài thực hành 2 trang 107 SGK Tin học 5

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ chiếc khăn thêu. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 8 [REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 45]

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Lời giải:

- Thủ tục khantheu:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Bài thực hành 3 trang 108 SGK Tin học 5

a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.

Lời giải:

a) Thủ tục ngugiac:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

b) Thủ tục chieckhantheu

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng cách gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ. (Chú ý: Tránh mở nhiều tệp liên tiếp).

Lời giải:

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)
Bài thực hành 5 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng cách chọn File -> Load… và tìm tệp trong cửa sổ Open. Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ.

Lời giải:

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Giải bài tập Tin học 5 bài: Thủ tục trong Logo (tiếp theo) bao gồm 5 câu hỏi thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SGK Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
52 12.645
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm