Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 9

Phân phối chương trình lớp 9 môn Sinh học

Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 9 với đầy đủ nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Với phân phối chương trình học môn Sinh này giúp các bạn học sinh cũng thuận tiện hơn việc soạn bài trước khi đến lớp. Mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu dưới đây

Phân phối chương trình lớp 9 môn Sinh học

Cả năm: 37 tuần - 70 tiết

Học kì I: 19 tuần - 36 tiết

Học kì II: 18 tuần - 34 tiết

Tiết (PPCT)

Bài

Mục

HỌC KÌ I

PHẦN I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN

1

1

Menđen và Di truyền học.

Câu hỏi 4 trang 7: Không yêu cầu HS trả lời

2

2

Lai một cặp tính trạng.

Câu hỏi 4 trang 10: Không yêu cầu HS trả lời

3

3

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).

V. Trội không hoàn toàn: Không dạy (vì vượt quá yêu cầu)

Câu hỏi 3 trang 13: Không yêu cầu HS trả lời

4

4

Lai hai cặp tính trạng.

5

5

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).

6

6

Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.

7

7

Bài tập chương I.

Bài tập 3 trang 22: Không yêu cầu HS làm

CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

8

8

Nhiễm sắc thể.

9

9

Nguyên phân.

Câu 1 trang 30: Không yêu cầu HS trả lời

10

10

Giảm phân.

Câu 2 trang 33: Không yêu cầu HS trả lời

11

11

Phát sinh giao tử và thụ tinh.

12

12

Cơ chế xác định giới tính.

13

13

Di truyền liên kết.

Câu 2, câu 4 trang 43: Không yêu cầu HS trả lời

14

14

Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.

CHƯƠNG III. ADN VÀ GEN

15

15

ADN. Câu 5,6 trang 47: Không yêu cầu HS trả lời

Tiết (PPCT)

Bài

Mục

16

16

ADN và bản chất của gen.

17

17

Mối quan hệ giữa gen và ARN.

18

18

Prôtêin.

Lệnh ▼ cuối trang 55: Không yêu cầu HS trả lời ▼

19

19

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Lệnh ▼ trang 58: Không yêu cầu HS trả lời ▼

20

20

Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN.

21

Kiểm tra 1 tiết.

CHƯƠNG IV. BIẾN DỊ

22

21

Đột biến gen.

23

22

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

24

23

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lệnh ▼ trang 67: Không yêu cầu HS trả lời lệnh

25

24

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo).

IV.Sự hình thành thể đa bội: Không dạy

26

25

Thường biến.

27

26

Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến.

28

27

Thực hành: Quan sát thường biến.

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

29

28

Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

30

29

Bệnh và tật di truyền ở người.

31

30

Di truyền học với con người.

CHƯƠNG VI. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

32

31

Công nghệ tế bào.

33

32

Công nghệ gen.

34

40

Ôn tập học kì I

35

Kiểm tra học kì I

36

33

Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Đọc thêm (GV hướng dẫn đọc thêm)

HỌC KÌ II

37

34

Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần.

38

35

Ưu thế lai.

39

36

Các phương pháp chọn lọc

Đọc thêm (GV hướng dẫn đọc thêm)

40

37

Thành tựu chọn giống ở Việt Nam.

Không dạy cả bài

Thay: Ôn tập: Chương VI

41

38

Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.

42

39

Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.

PHẦN II: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

43

41

Môi trường và các nhân tố sinh thái.

44

42

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

45

43

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

46

44

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

47

45,46

Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

48

45,46

Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI

49

47

Quần thể sinh vật.

50

48

Quần thể người.

51

49

Quần xã sinh vật.

52

50

Hệ sinh thái.

53

51,52

Thực hành: Hệ sinh thái.

54

51,52

Thực hành: Hệ sinh thái.

55

Kiểm tra 1 tiết.

CHƯƠNG III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

56

53

Tác động của con người đối với môi trường.

57

54

Ô nhiễm môi trường.

58

55

Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).

59

56,57

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.

60

56,57

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.

CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

61

58

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

62

59

Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.

63

60

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

64

61

Luật bảo vệ môi trường.

65

62

Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.

66

63

Ôn tập cuối học kỳ II.

67

Kiểm tra học kì II.

68

64

Tổng kết chương trình toàn cấp.

69

65

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

70

66

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

....................................

Mời các bạn xem tiếp:

Ngoài Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 12.021
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm