Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VINSCHOOL
PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
TUẦN 4
I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống.
1 1 1 3
3 4 3 4
A.> B. < C. = D. Không dấu nào thích hợp
Câu 2: Số nào cần điền vào dấu “?”
30 gói kẹo ? gói kẹo
A. 45 B. 32 C. 40 D.60
Câu 3: Hiệu của hai số 42. Biết số thứ nhất bằng
3
1
4
số thứ hai. Tìm hai số đó.
A. 98 56 B. 107 65 C. 51 8 D. 58 16
Câu 4: Lớp 5A 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng
3
2
số học sinh nữ. Để tìm
số học sinh nữ của lớp 5A, ta thực hiện phép tính nào sau đây?
A.
35:3 2x3
B.
35:(3 2)x3
C.
35:(3 2)x2
D.
35x(3 2):3
Câu 5: Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 5 đi tham quan. Nếu xếp mỗi xe 40 học sinh
thì cần 14 xe ô tô. Hỏi nếu mỗi ô xếp 35 học sinh thì cần bao nhiêu xe? (sức chở của
mỗi xe như nhau)
A. 10 xe B. 12 xe C. 14 xe. D. 16 xe
Câu 6: Câu nào chưa đúng?
A.
B.
15
2km 15m 2 km
100
C. 3 tạ 23 kg =
23
3
100
tạ D.
5
4kg 5g 4 kg
1000
Câu 7: Lan mua 2 chục quyển vở hết 140 000 đồng. Cũng loại vở đó, Bình mua 12 quyển
thì hết bao nhiêu tiền?
A. 70 000 đồng B. 84 000 đồng C. 7 000 đồng. D. 840 000 đồng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Một đội trồng cây gồm 10 người. Mỗi ngày trung bình họ trồng được 20 cây.
Hôm sau đội đó được bổ sung thêm 5 người nữa. Hỏi sau khi được bổ sung thêm người,
trung bình mỗi ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?
A. 30 cây B. 10 cây C. 100 cây D.50 cây
II. Làm các bài tập sau:
Bài 1. Tính:
1 2 1
2 1
2 3 3
1 1 1
(2 ) :1
2 2 2
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bài 2. Tìm x:
2 2 1
1 : x
3 3 2
1 1 1
x 3 :
3 4 4
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bài 3: Gia đình gồm 4 người: bố, mẹ 2 con; bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi
người 5 500 000 đồng. Tháng tới, mẹ sinh thêm một em thì thu nhập bình quân
hàng tháng của mỗi người trong gia đình giảm đi bao nhiêu tiền? (Tổng thu nhập hàng
tháng của gia đình không đổi).
Bài giải
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 5 tại đây:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 - Tuần 4

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 4 là bài tập cuối tuần môn Toán giúp các em học sinh ôn luyện lại các kiến thức đã học trong chương trình Toán 5 tuần 4, củng cố kỹ năng giải Toán cho các em học sinh. Mời các thầy cô, phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 4 bao gồm 2 phần Tự luận và trắc nghiệm: 8 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận cho các em học sinh ôn luyện các dạng bài tập về phân số, hỗn số, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5 đạt hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết
20 1.970
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm