Hà Linh Toán học lớp 5

Quãng đường AB dài 120 km cùng lúc có hai xe ô tô đi ngược chiều nhau: một xe đi từ A, một xe đi từ B.

Hai xe gặp nhau sau 1 giờ 30 phút.

a. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc xe đi từ A bằng 7/9 vận tốc xe đi từ B.

b. Chỗ hai xe gặp nhau cách B bao nhiêu km?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  a)

  Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

  Tổng vận tốc 2 xe là:

  120 : 1,5 = 80 (km/giờ)

  Tổng số phần vận tốc 2 xe là:

  7 + 9 = 16

  Vận tốc xe từ A là:

  80 : 16 x 7 = 35 (km/giờ)

  Vận tốc xe từ B là:

  80 - 35 = 45 (km/giờ)

   

  0 Trả lời 15:43 31/05
  • Bơ

   b)

   Chỗ gặp nhau cách B là

   45 x 1,5 = 67,5 (km)

   0 Trả lời 15:43 31/05
   • Thần Rồng
    0 Trả lời 15:45 31/05

    Toán học

    Xem thêm