Sở hữu cách trong tiếng Anh

Bên cạnh tính từ sở hữu trong ngữ pháp tiếng Anh còn có một số cách diễn đạt sự sở hữu khác nhau. Hôm nay VnDoc.com sẽ giới thiệu với các bạn về bài Cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh để các bạn hiểu rõ hơn nhé

I. Sở hữu cách là gì?

Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi.

Khi nói cha của John không có nghĩa là John “sở hữu” cha của anh ấy. Cũng vậy, cái chết của Shakespear không hề có nghĩa là Shakespeare “sở hữu” cái chết.

Do đó, Sở hữu cách chỉ được hình thành khi sở hữu chủ (possessor) là một danh từ chỉ người. Một đôi khi người ta cũng dùng Sở hữu cách cho những con vật thân cận hay yêu mến.

II. Cấu trúc ngữ pháp của sở hữu cách

Trong tiếng Anh, chữ of có nghĩa là của. Nhưng để nói chẳng hạn Quyển sách của thầy giáo người ta không nói the book of the teacher, mà viết theo các nguyên tắc sau:

 • Thêm ‘s vào sau Sở hữu chủ khi đó là một danh từ số ít. Danh từ theo sau ‘s không có mạo từ:

Ex: Mary’ s shirt (áo sơ mi của Mary) Tom’ s father (cha của Tom)

 • Đối với một số tên riêng, nhất là các tên riêng cổ điển, ta chỉ thêm ‘ (apostrophe):

Moses’ laws, Hercules’ labors

 • Sử dụng cấu trúc of + Noun

– The room of the boys – The boys’ room.

 • Với những danh từ số nhiều không tận cùng bằng S, ta thêm ‘s như với trường hợp danh từ số ít.

– The room of the men – The men’s room

 • Chỉ thành lập sở hữu cách ở danh từ sau chót khi sở hữu vật thuộc về tất cả các sở hữu chủ ấy.

– The father of Daisy and Peter – Daisy and Peter’s father (Daisy và Peter là anh chị em)

 • Tất cả các từ đều có hình thức sở hữu cách khi mỗi sở hữu chủ có quyền sở hữu trên người hay vật khác nhau.

– Daisy’s and Peter’s fathers (Cha của Daisy và cha của Peter)

 • Người ta có thể dùng Sở hữu cách cho những danh từ chỉ sự đo lường, thời gian, khoảng cách hay số lượng.

a week’s holiday, an hour’s time, yesterday’s news, a stone’s throw, a pound’s worth.

 • Trong một số thành ngữ:

at his wits’ end; out of harm’s way; to your heart’s content; in my mind’s eye; to get one’s money’s worth.

 • Sở hữu cách kép (double possessive) là hình thức sở hữu cách đi kèm với cấu trúc of.

– He is a friend of Henry’s. (Anh ta là một người bạn của Henry)

 • Sở hữu cách kép đặc biệt quan trọng để phân biệt ý nghĩa như trong hai cụm từ sau đây:

A portrait of Rembrandt – Someone portrayed him Bức chân dung của Rembrandt (do ai đó vẽ)
A portrait of Rembrandt’s – Someone was painted by him Một tác phẩm chân dung của Rembrandt (bức chân dung ai đó do Rembrandt vẽ)

 • Sở hữu cách kép cũng giúp phân biệt hai tình trạng sau:

– A friend of Henry’s Một người bạn của Henry (Có thể là anh ta chỉ có một người bạn)
– One of Henry’s friends Một trong những người bạn của Henry (Có thể anh ta có nhiều bạn)

Ngữ pháp về sở hữu cách tiếng Anh nó khác xa tiếng Việt rất nhiều, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh về tính sở hữu lại rất đa dạng và phức tạp trong khi đó tiếng Việt chỉ cần dùng một từ “của”. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm