Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập về câu cảm thán - Exclamation

Bài tập về câu cảm thán có đáp án

Bài tập về câu cảm thán - Exclamation do giáo viên VnDoc biên soạn, giúp học sinh nắm vững nắm vững phần ngữ pháp tiếng Anh, biết cách vận dụng và làm quen các dạng bài tập kiểm tra ngữ tiếng Anh cơ bản cũng như nâng cao.

Bài tập về câu cảm thán có đáp án thuộc bộ đề ôn tập Tiếng Anh cơ bản, hỗ trợ học sinh làm quen các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Viết câu cảm thán bắt đầu bằng "What" với những từ cho sẵn.
 • 1. Boring/ song
  What a boring song!
 • 2. Old/ bicycle
  What an old bicycle!
 • 3. Lovely/ living room
  What a lovely living room!
 • 4. Bright/ room
  What a bright room!
 • 5. Nice/ colors
  What nice colors!
 • 6. Beautiful/ bathroom
  What a beautiful bathroom!
 • 7. Bad/ movie
  What a bad movie!
 • 8. Great/ party
  What a great party!
 • 9. Modern/ computer
  What a modern computer!
 • 10. Friendly/ boy
  What a friendly boy!
 • II> Viết lại các câu sau thành dạng câu cảm thán bắt đầu bằng "What".
 • 1. The houses are beautiful.
  What beautiful houses!
 • 2. The hand is very dirty.
  What a very dirty hand!
 • 3. The dress is very lovely.
  What a very lovely dress!
 • 4. The tasks are difficult.
  What difficult tasks!
 • 5. The computer is modern.
  What a modern computer!
 • 6.The living room is narrow.
  What a narrow living room!
 • 7. The bathroom is clean.
  What a clean bathroom!
 • 8. The cake is delicious.
  What a delicious cake!
 • 9. The books are interesting.
  What interesting books!
 • 10. The days are cold.
  What cold days!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 3.330
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh cho người lớn

  Xem thêm