Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2018 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường, VnDoc mong muốn các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học, phát triển những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi và đạt được điểm cao trong kì thi tuyển sinh lớp 6 năm 2018 sắp tới.

Một số đề thi khác:

 • I. Choose the best answer to complete the sentence.
 • 1. This book _______ interesting.
 • 2. She receives many gifts on her birthday. She ______ very happy.
 • 3. His mother ________________ tennis when she was young.
 • 4. ____________ are your parents? - They are in Ha Long for vacation.
 • 5. My brother is young _______ tall.
 • 6. Linh is happy _____________ today is her birthday.
 • 7. What is the ___________ like in spring? - It is cool and wet?
 • 8. What is the matter _____ you, Phong? - I have a headache.
 • 9. He wants _____________ football.
 • 10. She sometimes go __________ with her friends.
 • II. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Fill the blank.
 • 1. tre _
  e
 • 2. c_ _our
  ol
 • 3. su_ _ect
  bj
 • 4. How do you f_ _ _? - I am tired.
  eel
 • 5. He is interested _ _ playing computer game.
  in
 • Good luck!
  Hope you guys to have high score in English Test in sixth grade entrance examination!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 3.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm