Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3) là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ bạn làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học, rèn luyện kỹ năng phản xạ nhằm đạt kết quả cao.

 • Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
 • Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng
 • Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?
 • Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện
 • Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
 • Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục
 • Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì
 • Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
 • Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả
 • Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện
 • Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào
 • Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại
 • Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện
 • Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ
 • Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím
 • Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là
 • Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím
 • Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện
 • Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện
 • Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả
 • Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm
 • A. Insert - Column B. Format - Column C. View - Column D. Table - Column
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 6.256
Sắp xếp theo
  Trắc Nghiệm Tin Học Xem thêm