Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2015 - 2016 có đáp án 

Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải toán trên mạng. Thông qua bài test các em sẽ được làm quen và thử sức với dạng đề, dạng câu hỏi trong đề thi violympic. Chúc các em học tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Vượt chướng ngại vật: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm nhé!
  Câu 1.1: 
  400kg = ............ tạ.
  4
 • Câu 1.2:
  2000kg = ............... tấn.
  2
 • Câu 1.3:
  8 tạ = ................. yến.
  80
 • Câu 1.4:
  2 yến = ................ kg.
  20
 • Câu 1.5:
  2kg = ................. hg.
  20
 • Câu 1.6:
  713 tấn - 96 tấn = .................. tấn.
  617
 • Bài 2: Cóc vàng tài ba
  Câu 2.1: 
  Trung bình cộng của hai số bằng 45, biết số thứ nhất bằng 34. Tìm số thứ hai.
  Trả lời:
  Số thứ hai là: ................
 • Câu 2.2:
  Nếu m = 9 thì giá trị của biểu thức 156 + 45 x m = ............
 • Câu 2.3:
  Số đo thích hợp để viết vào chỗ chấm của 225 giây = ............. là:
 • Câu 2.4:
  Một đoàn xe ô tô gồm có 2 loại xe, trong đó có 7 xe lớn, mỗi xe chở 3 tấn 5 tạ hàng; 5 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 5 tạ hàng. Số hàng được chia đều vào 10 kho. Vậy trung bình số hàng ở mỗi kho là:
 • Câu 2.5:
  Ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 15 là:
 • Câu 2.6:
  Số gồm không trăm mười hai nghìn, hai trăm triệu, hai trăm được viết là:
 • Câu 2.7:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức: a x b với a + b = 8 là:
 • Câu 2.8:
  860 812 - 581 120 = ..............
 • Câu 2.9:
  Một nông trường trồng 498 217 cây lấy gỗ và 75 306 cây ăn quả. Nông trường trồng được tất cả số cây là:
 • Câu 2.10:
  Tìm x, biết: x - 183 = 5849. 
  Trả lời:
  x = .............
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
133 5.473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm