Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 28

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07838. Đã có 57 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 28 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 29

Câu 1:
Dòng năng lượng trong chuỗi thức ăn, năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?
Câu 2:
Trong chuỗi thức ăn sau: Cây cỏ → Bọ rùa → Ếch → Rắn → Vi sinh vật thì rắn là:
Câu 3:
Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trống sau: Cây gỗ → (...........)→ Chuột → Rắn → Vi sinh vật. Loài nào sau đây điền vào chỗ trống là hợp lí nhất
Câu 4:
Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?
Câu 5:
Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?
Câu 6:
Sinh vật ăn thịt là
Câu 7:
Năm sinh vật là: Trăn, cỏ, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây?
Câu 8:
Lưới thức ăn là
Câu 9:
Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?
Câu 10:
Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ là
Bắt đầu ngay
1 57