Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 4

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 06590. Đã có 202 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 4 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 3

Câu 1:

Tác nhân nào dưới đây thường được dùng để tạo thể đa bội? 

Câu 2:

Tại sao cônsixin có thể tạo ra thể đa bội? 

Câu 3:

Người ta đã tạo được chủng nấm Pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần so với dạng ban đầu , nhờ chọn lọc các thể đột biến theo hướng nào dưới đây?

Câu 4:

Đột biến nào sau đây không được con người sử dụng trong chọn giống cây trồng? 

Câu 5:

Trong các tác nhân vật lí tác nhân nào không sử dụng gây đột biến nhân tạo? 

Câu 6:

Sốc nhiệt là gì? 

Câu 7:

Người ta có thể sử dụng tác nhân hóa học để gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi bằng cách:

Câu 8:

Đối với vật nuôi, phương pháp chọn giống đột biến chỉ được sử dụng hạn chế với một số nhóm động vật bậc thấp, khó áp dụng với nhóm động vật bậc cao là vì:

Câu 9:

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là: 

Câu 10:

Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

Câu 11:

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở động vật là: 

Câu 12:

Giao phối cận huyết là: 

Câu 13:

Khi tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, thế hệ sau thường xuất hiện hiện tượng:

Câu 14:

Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống là:

Câu 15:

Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để:

Bắt đầu ngay
1 202