Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 7

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07807. Đã có 53 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 7 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 8

Câu 1:
Di truyền y học tư vấn có chức năng gì?
Câu 2:

Chọn từ phù hợp trong số những từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong câu: “Di truyền học đã chỉ rõ hậu quả của việc kết hôn gần làm cho các đột biến …… có hại được biểu hiện trên cơ thể đồng hợp”. 

Câu 3:
Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về:
Câu 4:
Trong công đoạn của công nghệ tế bào, người ta tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để tạo:
Câu 5:
Để có đủ cây trồng trong một thời gian ngắn đáp ứng yêu cầu sản xuất, người ta tách bộ phận nào của cây để nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặt trong ống nghiệm?
Câu 6:
Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chính?
Câu 7:
Hãy chọn câu sai trong các câu: Ý nghĩa của việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là gì?
Câu 8:
Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?
Câu 9:
Để tăng nhanh số lượng cá thể đáp ứng yêu cầu sản xuất, người ta áp dụng phương pháp nào?
Câu 10:
Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp:
Bắt đầu ngay
1 53