Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 có đáp án

Bài tập Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7: At Home

Mã số: 10017. Đã có 999 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Unti 3 Tiếng Anh lớp 7 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc học thuộc Từ mới Tiếng Anh quan trong có trong Unit 3.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

1. Match the English word with proper Vietnamese definition.
i. Bright a. Hiện đại
ii. Clean b. Thông minh, lanh lợi
iii. Clever c. Sáng sủa
iv. Colourful d. Tuyệt vời
v. Interesting e. Sạch sẽ
vi. Modern f. Thú vị 
vii. Wonderful g. Sặc sỡ
i. Bright - ....
ii. Clean - ...
iii. Clever - ...
iv. Colourful - ....
v. Interesting - ...
vi. Modern - ...
vii. Wonderful - ...
2. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
3. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
4. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
5. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
6. This is ________ stove.
Từ vựng Tiếng Anh
7. What is his job?
Từ vựng Tiếng Anh
8. What is her job?
Từ vựng Tiếng Anh
9. _______ can write many _________.
Từ vựng Tiếng Anh
10. What kind of fruit is this?
Từ vựng Tiếng Anh
Bắt đầu ngay
9 999