Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 2: Personal Information có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập từ vựng có trong Unit 2 một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • 1. After she finishes her lesson, she will ________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 2. Synonym of the word "Begin" is _________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 3. She is ___________ spaghetti.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 4. We shouldn't _________ soft drinks.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 5. "How long" means __________.
 • 6. "Thông tin cá nhân" in English is "_________ information".
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 7. What is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 8. 'Meet" means ____________.
 • 9. He goes to school _____ 7 a.m _____ 5 p.m.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 10. What do you do in your ____ time?
 • 11. He is ________ his customer.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 12. You should __________ present to your family member.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • 13. Because of raining, the dog gets _____.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
28 3.307
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Xem thêm