Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going out

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 15

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ mới quan trọng trong bài. Các bạn hãy tải về và luyện tập hàng ngày để có lượng từ phong phú nhé!

A. Video games

Amusement

Amusement centre

Addictive

Arcare

Players

Dizzy

On one's own

Take part in

Outdoors

Indoors

Develop

Social skill

Skill

Of one's age

Protect

Premies

Robbery

Robber

Rob

Education

University course

Teaching aid

Recorder

Industry

Compact disc

Image

Worldwide

At the same time

Millions of Ns

[ə'mju:zmənt]

 

[ə'dɪktɪv]

['ɑ:keɪd]

['pleɪə]

['dɪzɪ]

 

 

[ɑʊt'dƆ:z]

[ɪn'dƆ:z]

[dɪveləp]

['səʊʃl skɪl]

[skɪl]

 

[prə'tekt]

['premɪsɪz]

['rɒbərɪ]

['rɒbə]

['rɒb]

[edɜu'keɪʃn]

[ju:nɪ'vɜ:sətɪ kƆ:s]

['ti:tʃɪn eɪd]

[rɪ'kƆ:də]

['ɪndəstrɪ]

[kəm'pӕkt dɪsk]

['ɪmɪdɜ]

['wɜ:ldwɑɪd]

[ət öə seɪm tɑɪm]

['mɪlɪəmzəv]

(n): sự giải trí

(n): trung tâm giải trí

(adj): gây nghiện

(n): khu vui chơi

(n): người chơi

(adj): choáng

(prep): một mình

(v): tham gia

(adv): ngoài trời

(adv): trong nhà

(v): phát triển

(n): kĩ năng giao tiếp

(n): kĩ năng

(prep): cùng tuổi

(v): bảo vệ

(n): nhà cửa, đất đai

(n): vụ cướp

(n): tên cướp

(v): cướp

(n): giáo dục

(n): khóa học đại học

(n): trợ huấn cụ

(n): máy ghi âm

(n): công nghiệp

(n): đĩa nén

(n): hình ảnh

(adj): rộng khắp thế giới

(adv): cùng một lúc, đồng thời

(n): hàng triệu

Ví dụ: - Millions of children are working hard in factories. Hàng triệu trẻ em đang làm việc cực khổ ở nhà máy.

B. In the city (Ở thành phố)

Theatre club

Awake

Keep awake

Get/Be used to + V-ing/N

Cross

Direction

Scars

Be scared (of)

Play chess

Far too

Rarely

Socialize

Cost nothing

Regularly

After all

What else?

Boring

Burger

In addition to

Tyre

Pain

In a hurry

Flat

['əɪətə klᴧb]

[ə'werk]

 

 

[krɒs]

[dɪ'rekʃn]

[skeə]

 

[pleɪ tʃes]

[fa:tu:]

['reəlɪ]

['səʊʃəlɑɪz]

[kɒst nʌθiɳ]

['regjuləlɪ]

 

[wɒt els]

['bƆ:rɪƞ]

['bɜ:gə]

[ɪnə'dɪʃn tu:]

[tɒɪə]

[peɪn]

[inə'hᴧrɪ]

[flӕt]

(n): câu lạc bộ kịch

(adj): thức giấc, không ngủ

(v): giữ tỉnh táo

(v): quen

(v): băng qua

(n): hướng, phương hướng

(v): làm hoảng sợ

(adj): sợ

(v): chơi cờ

(adj): quá nhiều

(adv): ít khi

(v): xã hội hóa

(v): không tốn kém gì

(adv): một cách đều đặn

(adv): tuy nhiên

(exp): còn gì nữa không

(adj): buồn chán

(n): bánh mì kẹp thịt bò băm

(prep): thêm vào, ngoài ra

(n): lốp xe

(n): sự đau khổ, khổ cực

(prep): cách vội vã

(adj): xẹp, bằng phẳng

Ví dụ: - The tire of my bike was flat. Lốp xe đạp của tôi bị xẹp.

C. Bài tập vận dụng Unit 15 lớp 7

Complete the sentences with the suitable words in the box

inventor

addictive

amusement

arcades

education

dizzy

premises

robbery

1. Children usually play video games in _____________.

2. Faraday was an _____________. He invented the generator

3. He feels _____________ after two glasses of beer

4. Video games can be _____________.

5. He often plays video games for _____________.

6. There was an armed _____________ in that sotre yesterday morning.

7. That rich man has a large _____________.

8. She went to college to continue her _____________.

Xem đáp án

1. Children usually play video games in _____arcades________.

2. Faraday was an _____inventor________. He invented the generator

3. He feels ______dizzy_______ after two glasses of beer

4. Video games can be ______addictive_______.

5. He often plays video games for ____amusement_________.

6. There was an armed _____robbery________ in that sotre yesterday morning.

7. That rich man has a large ______premises_______.

8. She went to college to continue her _____education________.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới thầy cô và các em nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going out. Ngoài ra, VnDoc còn cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 7 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7,... Mời các thầy cô và các em tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 2.639
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm