Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The world of work

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The world of work

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập ôn tập tiếng Anh 7 Unit 7: The World Of Work có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã được thầy cô trau dồi trên lớp, đồng thời giúp các bạn nâng cao chất lượng học tập thông qua việc làm bài tập.

I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:

1. LateEasyhomeworklong
2. Summerholidayspringfall
3. Reviewkeeninterestingimportant
4. VacationEasterChristmasThanksgiving
5. Typicallydefinitelylazilyfamily
6. Christmaspresentsflowerswine

II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được

English; egg; orange; milk; vacation; hour; homework; soup; music; vegetable; rice; letter; orange juice; fruit; month; flower; money; people;

Countable nouns: ______________________________

Uncountable nouns: ________________________________

III. Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”

1. She asks us ___________ questions.

2. I can speak __________ French.

3. __________ people go to the meeting.

4. There are only ________ books on the shelf.

5. My father is eating __________ chicken soup.

6. They will have ______ milk for breakfast.

7. There are __________ letters in the letter-box.

8. He has __________ money and he will buy __________ vegetables.

IV. Cho dạng so sánh thích hợp của các tính từ trong ngoặc.

1. Tan works (many) _________ hours than my father.

2. Summer vacation is the (long) __________ vacation.

3. Vietnamese students have (few) __________ vacations than American students.

4. He drinks (little) __________ wine than Mr.Hai.

5. Christmas is one of the (important) ____________________ vacation in America.

6. This old woman has (much) ____________ money than all of her daughters.

7. Bill is (good) __________ than you.

8. These shoes are (expensive) _____________________ than those shoes.

V. Cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc

1. Hoa always (help) ________ her parents on their farm in her free time.

2. Our summer vacation (start) _________in June and (last) _________ for almost 3 months.

3. What do you like (do) __________ during your vacation?

4. It’s ten to seven. Hurry up or you (be) _______ late for work.

5. We (go) _______ swimming every afternoon.

6. Hoa (have) ______________ breakfast with her uncle now.

7. He (not come) ______________ to the party tomorrow night.

8. They (talk) _____________ about Hoa’s work at the moment.

VI. Đoc lá thư. Sau đó trả lời câu hỏi.

July 2nd

Dear Tim,

Thanks for your letter. I am very glad to hear that you are fine. I am fine, too. It’s really interesting to know about vacations of America students.

You are right. We have fewer vacations than American students. Each year, we just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2nd, two days off on April 30th and May Day. Our most important vacations is Tet. Tet holiday often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It lasts for almost three months. We usually spend time with our families. We don’t have vacations for Easter, Thanksgiving and Christmas, but we also celebrate them.

Please write and tell me your last summer vacation.

Your friend,

Hoa.

1. Do Vietnamese students have more or fewer vacations than American students?

_________________________________________________________________________

2. How many vacations do Vietnamese students have? What are they?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Which vacation is the longest?

_________________________________________________________________________

4. Which vacation is the most important?

_________________________________________________________________________

5. How long does Tet holiday last?

_________________________________________________________________________

6. What does Hoa do during her vacations?

_________________________________________________________________________

7. Do Vietnamese students have Christmas vacation?

_________________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:

1 - homework; 2 - holiday; 3 - review;

4 - Vacation; 5 - family; 6 - Christmas;

II. Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được

Countable nouns: egg; vacation; hour; letter; month; flower; vegetable;

Uncountable nouns: English; milk; homework; soup; music; rice; orange juice; fruit; money; people;

III. Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”

1. She asks us _____a few______ questions.

2. I can speak ______a little____ French.

3. _____a few_____ people go to the meeting.

4. There are only ___a few_____ books on the shelf.

5. My father is eating _____a little_____ chicken soup.

6. They will have __a little____ milk for breakfast.

7. There are _____a few_____ letters in the letter-box.

8. He has ______a little____ money and he will buy _____a few_____ vegetables.

IV. Cho dạng so sánh thích hợp của các tính từ trong ngoặc.

1 - more; 2 - longest; 3 - fewer; 4 - less;

5 - most important; 6 - more; 7 - better; 8 - more expensive;

V. Cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc

1 - helps; 2 - starts - lasts; 3 - doing; 4 - will be;

5 - go; 6 - is having; 7 - won't come; 8 - are talking;

VI. Đoc lá thư. Sau đó trả lời câu hỏi.

1 - They have fewer vacations than American students.

2 - They have about four vacations. They are a day off for Independent Day on September 2nd, two days off on April 30th and May Day and Tet.

3 - Summer vacation.

4 - Tet.

5 - Tet holiday often lasts for nine or ten days.

6 - She spends time with her families.

7 - No, they don't.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 7 Unit 7 The world of work chi tiết nhất. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 9.645
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm