Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Unti 3 Tiếng Anh lớp 7 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc học thuộc Từ mới Tiếng Anh quan trong có trong Unit 3.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • 1. Match the English word with proper Vietnamese definition.
  i. Brighta. Hiện đại
  ii. Cleanb. Thông minh, lanh lợi
  iii. Cleverc. Sáng sủa
  iv. Colourfuld. Tuyệt vời
  v. Interestinge. Sạch sẽ
  vi. Modernf. Thú vị
  vii. Wonderfulg. Sặc sỡ
 • i. Bright - ....
 • ii. Clean - ...
 • iii. Clever - ...
 • iv. Colourful - ....
 • v. Interesting - ...
 • vi. Modern - ...
 • vii. Wonderful - ...
 • 2. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 3. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 4. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 5. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 6. This is ________ stove.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 7. What is his job?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 8. What is her job?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 9. _______ can write many _________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 10. What kind of fruit is this?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 2.534
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Xem thêm