Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1 do VnDoc biên soạn và đăng tải, với các câu hỏi trắc nghiệm Sử hỗ trợ củng cố lý thuyết, ôn luyện nâng cao kết quả môn Sử lớp 7.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

A. Cuối thế kỉ IV.

B. Đầu thế kỉ V.

C. Cuối thế kỉ V

D. Đầu thế kỉ IV.

Câu 2: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất.

A. Dòng tộc của mình.

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc

C. Phân đều cho mọi người

D. Những người thân trong gia đình.

Câu 3: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.

C. Nô lệ được giải phóng.

D. Tất cả các thành phần trên.

Câu 4: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

A. Nô lệ và thợ thủ công.

B. Nông dân và thương nhân.

C. Nô lệ và nông dân.

D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

A. Tầng lớp quý tộc và nông dân.

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 6: Lãnh địa phong kiến là gì?

A. Vùng đất rộng lớn của nông dân

B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

D. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

Câu 7: Kinh tế trong các lãnh địa phong kiến là nền kinh tế có sự trao đổi buôn bán đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8: Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?

A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.

B. Quý tộc trở thành lãnh chúa

C. Nô lệ và nông dân trở thành nông nô

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 9: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?

A. Lãnh địa

B. Dân Phường thủ công.

C. Làng xã.

D. Tỉnh.

Câu 10: Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa

A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy

B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi

C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác

D. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

Câu 11: Người sản xuất chính trong lãnh địa là ai?

A. Lãnh chúa

B. Nô lệ

C. Nông nô

D. Nông dân.

Câu 12: Kinh tế của lãnh đại mang tính chất gì?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác

B. Tự cung, tự cấp.

C. Phụ thuộc vào thành thị.

D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.

Câu 13: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Sản xuất bị đình đốn.

B. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa

C. Nghề thủ công phát triển càn phải trao đổi mua bán.

D. Câu b và c đúng

Câu 14: Cư dân chủ yếu của thành thị xã hội phong kiến châu Âu là gì?

A. Lãnh chúa và nông nôLãnh chúa và thương nhân

B. Thợ thủ công và thương nhân.

C. Thợ thủ công và nô lệ.

Câu 15: Những tiền để của nền kinh tế hàng hóa ở châu Âu xuất hiện vào thời gian nào?

A. Thế kỉ IX.

B. Thế kỉ XI.

C. Thế kỉ X

D. Thể kỉ XII.

Câu 16: Mục đích ra dời của các phường hội, thương hội?

A. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.

B. Cùng nhau trao đổi hàng hóa

C. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.

D. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678
Đáp ánCBBCBBBD
Câu910111213141516
Đáp ánAACBDBCA

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
30 6.824
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hương Ngọc
  Hương Ngọc

  NGƯỜI SẢN XUẤT CHÍNH TRONG LÃNH ĐỊA LÀ NÔNG NÔ MÀ NHỈ


  Thích Phản hồi 11:02 18/10
  • Thiên Mẫn
   Thiên Mẫn

   Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

   A. Cuối thế kỉ IV.

   B. Đầu thế kỉ V.

   C. Cuối thế kỉ V

   D. Đầu thế kỉ IV.

   Câu 2: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất.

   A. Dòng tộc của mình.

   B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc

   C. Phân đều cho mọi người

   D. Những người thân trong gia đình.

   Câu 3: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

   A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.

   B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.

   C. Nô lệ được giải phóng.

   D. Tất cả các thành phần trên.

   Câu 4: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

   A. Nô lệ và thợ thủ công.

   B. Nông dân và thương nhân.

   C. Nô lệ và nông dân.

   D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

   Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

   A. Tầng lớp quý tộc và nông dân.

   B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

   C. Chủ nô và nô lệ.

   D. Địa chủ và nông dân.

   Câu 6: Lãnh địa phong kiến là gì?

   A. Vùng đất rộng lớn của nông dân

   B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

   C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

   D. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

   Câu 7: Kinh tế trong các lãnh địa phong kiến là nền kinh tế có sự trao đổi buôn bán đúng hay sai?

   A. Đúng

   B. Sai

   Câu 8: Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?

   A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.

   B. Quý tộc trở thành lãnh chúa

   C. Nô lệ và nông dân trở thành nông nô

   D. Tất cả các câu trên đều đúng

   Câu 9: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?

   A. Lãnh địa

   B. Dân Phường thủ công.

   C. Làng xã.

   D. Tỉnh.

   Câu 10: Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa

   A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy

   B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi

   C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác

   D. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

   Câu 11: Người sản xuất chính trong lãnh địa là ai?

   A. Lãnh chúa

   B. Nô lệ

   C. Nông nô

   D. Nông dân.

   Câu 12: Kinh tế của lãnh đại mang tính chất gì?

   A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác

   B. Tự cung, tự cấp.

   C. Phụ thuộc vào thành thị.

   D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.

   Câu 13: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

   A. Sản xuất bị đình đốn.

   B. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa

   C. Nghề thủ công phát triển càn phải trao đổi mua bán.

   D. Câu b và c đúng

   Câu 14: Cư dân chủ yếu của thành thị xã hội phong kiến châu Âu là gì?

   A. Lãnh chúa và nông nôLãnh chúa và thương nhân

   B. Thợ thủ công và thương nhân.

   C. Thợ thủ công và nô lệ.

   Câu 15: Những tiền để của nền kinh tế hàng hóa ở châu Âu xuất hiện vào thời gian nào?

   A. Thế kỉ IX.

   B. Thế kỉ XI.

   C. Thế kỉ X

   D. Thể kỉ XII.

   Câu 16: Mục đích ra dời của các phường hội, thương hội?

   A. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.

   B. Cùng nhau trao đổi hàng hóa

   C. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.

   D. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa


   Thích Phản hồi 21:11 18/05
   • Thiên Mẫn
    Thiên Mẫn

    Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

    Câu      1  2  3 4 5 6 7 8

    Đáp án C B B C B B B D

    Câu      9 10 11 12 13 14 15 16

    Đáp án A   A  B   B  D  B  C   A


    Thích Phản hồi 21:13 18/05
    Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm