Trắc nghiệm Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 2 Hình học 9, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Cho đường tròn (O), dây AB=48 và cách tâm 7. Gọi I là trung điểm của AB. Tia IO cắt đường tròn tại C. Khoảng cách từ O đến BC là:

 • Câu 2:

  Cho đường tròn (O) bán kính 5, dây AB=8. Đường kính CD cắt dây AB tại I tạo thành góc CIB 45. Độ dài IB là:

 • Câu 3:

  Trong đường tròn (O,R) lấy điểm A sao cho OA=R/2. Lấy điểm M trên đường tròn. Góc AMO lớn nhất sẽ có số đo là:

 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng tọa độ, A(3;4). Xét đường tròn tâm A có bán kính bằng 3, đường tròn này có vị trí như thế nào so với các trụ tọa độ?

 • Câu 5:

  Cho P là một điển bên trong đường tròn (K),P khác với tâm K. Một dây cung MN di động quay quanh P

 • Câu 6:

  Cho đường tròn tâm O, bán kính R và một điểm P cố định nằm ngoài đường tròn. Qua P, một đường di động, cắt đường tròn này tại A,B.

 • Câu 7:

  Khẳng định nào sau đây là sai:

 • Câu 8:

  Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm đến hai dây là bằng nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Câu 9:

  Cho đường tròn (O) có bán kính R = 5cm. Khoảng cách từ tâm đến dây AB là 3cm. Tính độ dài dây AB.

 • Câu 10:

  Cho đường tròn (O; R) có hai dây AB, CD vuông góc với nhau ở M. Biết AB = 16cm; CD = 12cm; MC = 2cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 16
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 9

Xem thêm