Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Trắc nghiệm Toán 9 bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Trắc nghiệm Toán 9 bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

 • Câu 2:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Câu nào sau đây sai?

 • Câu 3.

  Trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao tương ứng với cạnh huyền bằng:

 • Câu 4:

  Trong tam giác ABC, cho biết AB=5cm, BC=8,5cm. Vẽ đường cao BD với D thuộc cạnh AC va BD=4cm.

 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, với BH =1, BC =2 (đơn vị độ dài). Khi đó:

 • Câu 6:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, với HB=4,HC=16. Tính đường cao AH

 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là hình chiếu của B trên cạnh AC. Tính cạnh đáy BC của tam giác, biết rằng AH=7, HC=2

 • Câu 8:

  Tính độ dài đường cao AH kẻ từ A của một tam giác vuông ABC, có cạnh huyền BC=50 và tích hai đường coa kia bằng 120

 • Câu 9.

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có AB=6, AC=8. Khi đó:

 • Câu 10.

  Cho tam giác ABC vuông cân tại B. Nếu AD=DC=3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 17
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 9

  Xem thêm