Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \sqrt{9a^{2}(b^{2}+4-4b)} khi a = 2 và b =-\sqrt{3} , bằng giá trị nào sau đây?

 • Câu 2:

  Giá trị biểu thức \sqrt{\frac{2}{75}}.\sqrt{\frac{121}{32}}.\sqrt{\frac{3}{64}} bằng:

 • Câu 3:

  Phương trình \sqrt{4(1+x)^{2}}=6 có:

 • Câu 4:

  Biểu thức 2y^{2}\sqrt{\frac{x^{4}}{4y^{2}}} với y<0 được rút gọn là ?

 • Câu 5:

  Tính \sqrt{2}.\sqrt{50};\sqrt{3a}.\sqrt{27a};\sqrt{36.100.0,25};\sqrt{81.a^{2}}

  Kết quả lấn lượt là các số:

 • Câu 6:

  Tính \sqrt{28a^{4}b^{2}} , ta được kết quả:

 • Câu 7:

  Các phát biểu nào sau đây đúng:

 • Câu 8:

  Tính -0,05\sqrt{28800} , ta được kết quả là:

 • Câu 9:

  Giá trị của biểu thức \sqrt{32(1-\sqrt{2})^{2}} bằng:

  A. 4(1-\sqrt{2}) B. 4(\sqrt{2}-1) C. 8\sqrt{2} D. 4(2-\sqrt{2})

 • Câu 10:

  Cho a\geq 0 và b\geq 0 , một học sinh chứng minh \sqrt{a}.\sqrt{b}=\pm\sqrt{a.b} như sau:

  Chứng minh:

  (1) Đặt M=\sqrt{a}.\sqrt{b},N=\sqrt{a.b}, ta có: M^{2}=(\sqrt{a}.\sqrt{b})(\sqrt{a}.\sqrt{b})=\sqrt{a}.\sqrt{a}\sqrt{b}.\sqrt{b}=ab , và N^{2}=\sqrt{a.b}\sqrt{a.b}=ab ,

  (2) Suy ra M^{2}=N^{2}

  (3) Từ đó, M=|N| .Vậy \sqrt{a}.\sqrt{b}=\pm\sqrt{a.b}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 30
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 9

  Xem thêm