Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trắc nghiệm Toán 9 bài 4 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có đường cao AH. Hệ thức sau là điều kiện đủ để tam giác ABC có đường cao tại AH. Hệ thức sau là điều kiện đủ để tam giác ABC vuông tại A. Câu nào sau đây đúng?

 • Câu 2:

  Câu nào sau đây đúng? Trong tất cả các tam giác vuông có cạnh huyền bằng a thì tổng bình phương đường trung tuyến của chúng đều bằng:

 • Câu 3:

  Cho tam giá ABC vuông tại C. Biết góc A = 60, AC = 8. Vẽ CH vuông góc với AB. Độ dài AH là:

 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC vuông tại C, CD là đường cao ứng với cạnh BC, AD=9, BD=16.Độ dài cạnh AC là:

 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=2AC,AH là đường cao.Tỉ số HB/HC là:

 • Câu 6:

  Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 35.Bóng của một cột điện dài 10,7cm. Chiều cao của cột điện đúng nhất là:

 • Câu 7:

  Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

 • Câu 8:

  Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC có AB = 16, AC = 14 và \hat{B} = 600. Tính BC

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 9

  Xem thêm