Trắc nghiệm Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Trắc nghiệm Hình học 9 bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Trắc nghiệm Hình học 9 bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, từ đó luyện giải Hình học 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung

 • Câu 2.

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

 • Câu 3:

  Cho đường thẳng d. Tâm các đường tròn có bán kính là 2 và tiếp xúc với d nằm trên đường nào

 • Câu 4:

  Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì

 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 12 cm; AC = 16 cm; BC = 20 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

 • Câu 6:

  Cho (O, 15 cm), dây AB cách tâm 9 cm thì độ dài dây AB là:

 • Câu 7:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 5; 6). Xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 5) với các trục tọa độ?

 • Câu 8:

  Cho đường tròn tâm (O; 3) và điểm A cách O một khoảng 5 cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính AB

 • Câu 9:

  Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A thì

 • Câu 10:

  Cho đường tròn (O; 6cm). Điểm M cách điểm O một khoảng 4cm. Hỏi qua M kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến đường tròn?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 28
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 9

Xem thêm