Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Biểu thức \sqrt{|x-1|-3} có nghĩa khi ?

 • Câu 2:

  Kết quả của phép tính \sqrt{(3-2\sqrt{2})^{2}}+\sqrt{(3+2\sqrt{2})^{2}} là?

 • Câu 3:

  Rút gọn biểu thức \sqrt{9a^{2}b^{4}} bằng ?

 • Câu 4:

  Biểu thức 2y^{2}\sqrt{\frac{x^{4}}{4y^{2}}} với y<0 được rút gọn là ?

 • Câu 5:

  Rút gọn biểu thức |4-x|+\frac{4-x}{\sqrt{x^{2}-8x+16}} với x < 4 là ?

 • Câu 6:

  Giá trị của biểu thức 2-\sqrt{(2-\sqrt{3})^{2}} bằng:

  A.\sqrt{3} B.4 C.-\sqrt{3} D.4+\sqrt{3}

 • Câu 7:

  Nghiệm của phương trình \sqrt{x^{2}-3x+4}=2 là:

 • Câu 8:

  Nghiệm của phương trình \sqrt{-x^{2}+5x+5}=3 là:

 • Câu 9:

  Giá trị của biểu thức \sqrt{0,09}+\sqrt{0,81}-\sqrt{0,01} bằng:

 • Câu 10:

  Với giá trị nào của x thì biểu thức 9x^{2}+6x+1 có căn bậc hai? Câu nào sau đây đúng nhất?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 9

  Xem thêm