Trắc nghiệm môn Lịch sử 8 bài 23

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Câu 1: Phong trào công nhân thế giới tạm thời lắng xuống trong khoảng thời gian nào?

 1. 1923-1924.
 2. 1924-1929.
 3. 1925-1927.
 4. 1924-1933.

Câu 2: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

 1. Quân chủ chuyên chế
 2. Phong kiến
 3. Cộng hòa
 4. Quân chủ lập hiến.

Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bùng nổ đầu tiên ở nước nào?

 1. Anh. B. Mĩ C. Đức. D. Pháp.

Câu 4: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc (1914 – 1918) để lại là gì?

 1. Kinh tế suy sụp
 2. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.
 3. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.
 4. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 5: Trong những năm 1918-1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của Anh?

 1. Trung Quốc.
 2. Ấn Độ.
 3. In-đô-nê-xi-a.
 4. Thái Lan.

Câu 6: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

 1. Hòa bình.
 2. Chiến tranh.
 3. Kinh tế bị tàn phá.
 4. Khủng hoảng chính trị.

Câu 7: Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời vào thời gian nào?

 1. Năm 1941.
 2. Năm 1921.
 3. Tháng 10 năm 1917.
 4. Tháng 2 năm 1917.

Câu 8: Nga hoàng bị lật đổ vào thời gian nào?

 1. Tháng 2 năm 1917.
 2. Tháng 10 năm 1917.
 3. 1918-1921.
 4. 1921-1941.

Câu 9: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

 1. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.
 2. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.
 3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
 4. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 10: Tổng bãi công diễn ra ở Pê-tơ-rô-grát vào thời gian nào?

 1. 2/1917.
 2. 1918-1921.
 3. 1921-1941.
 4. 10/1917.

Câu 11: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?

 1. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
 2. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
 3. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
 4. Quốc tế thứ hai giải tán.

Câu 12: Ý nào không phải nội dung của Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)?

 1. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.
 2. Cuộc cách mạng tư sản Pháp.
 3. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức, Italia và Nhật.
 4. Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 13: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

 1. Đập tan chủ nghĩa phát xít.
 2. Bảo vệ được nền dân chủ.
 3. Thành lập chính phủ mới.
 4. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Câu 14: Sự kiện lịch sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là

 1. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.
 2. Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga thắng lợi.
 3. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 4. Quốc tế Cộng sản được thành lập (3-1919).

Câu 15: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

 1. Thất nghiệp.
 2. Phân biệt chủng tộc
 3. Bất công xã hội
 4. Thất nghiệp và bất công xã hội

Câu 16: Trong cao trào cách mạng thế giới những năm 1929-1933, một hình thức mặt trận đã hình thành là

 1. Mặt trận nhân dân
 2. Mặt trận dân chủ
 3. Mặt trận đoàn kết
 4. Mặt trận dân tộc thống nhất

Câu 17: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

 1. Thực hiện chính sách mới
 2. Giải quyết nạn thất nghiệp
 3. Tổ chức lại sản xuất
 4. Phục hưng công nghiệp.

Câu 18: Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong những năm

 1. 1917-1954
 2. 1919-1929
 3. 1929-1939
 4. 1939-1945

Câu 19: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?

 1. 1929 B. 1932 C. 1931 D. 1932

Câu 20: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

 1. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
 2. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.
 3. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
 4. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.

Câu 21: Chiến thắng nào của Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh thế giới thứ hai?

 1. Chiến thắng Xta-lin-grat (2/2/1943)
 2. Chiến thắng liên quân Anh, Mỹ đổ bộ vào Bắc Pháp (6/6/1944)
 3. Chiến thắng của Liên Xô ở trận Béc-lin (9/5/1945)
 4. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản (6 và 9/ 8/ 1945)

Câu 22: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

 1. Tầng lớp trí thức mới
 2. Tầng lớp trí thức
 3. Giai cấp tư sản
 4. Tầng lớp công nhân.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về phần lịch sử thế giới hiện đại các nước từ năm 1917 - 1945....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945). Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Lý thuyết Lịch sử 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 158
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Lịch sử 8 Xem thêm