Trắc nghiệm Sử 10 bài 36

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của

A. Cách mạng tư sản

B. Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu

C. Cách mạng công nghiệp

D. Cách mạng vô sản

Đáp án: C

Câu 2. Giai cấp vô sản ra đời từ bao giờ, ở đâu đầu tiên

A. Thế kỉ XVI, Nêđéctan

B. Thế kỉ XVII, Anh

C. Thế kỉ XVIII, Pháp

D. Nửa cuối thế kỉ XVIII, Anh

Đáp án: D

Câu 3. Nguồn gốc hình thành giai cấp vô sản là

A. Nông dân, thợ thủ công

B. Nông dân

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ da đen

Đáp án: A

Câu 4. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là

A. Bỏ việc

B. Đập phá máy móc, đốt công xưởng

C. Biểu tình, bãi công

D. Khởi nghĩa vũ trang

Đáp án: B

Câu 5. Khẩu hiệu “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” xuất hiện trong

A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

C. Phong trào Hiến chương (Anh)

D. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng (Anh)

Đáp án: A

Câu 6. Tổ chức mít tinh, lấy chữ kí đưa kiến nghị đến Nghị viện là hình thức đấu tranh trong

A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

C. Phong trào Hiến chương (Anh)

D. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng (Anh)

Đáp án: C

Câu 7. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra với thời gian dài nhất là

A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B. Phong trào Hiến chương (Anh)

C. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

D. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên

Đáp án: B

Câu 8. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là

A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B. Phong trào Hiến chương (Anh)

C. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

D. Cuộc biểu tình của công nhân Sicagô (Mĩ)

Đáp án: B

Câu 9. Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt

B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn

C. Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này

D. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng

Đáp án: D

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới

B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đại chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt

D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó

Đáp án: D

Câu 11. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. Môngtexkiơ, Ôoen, Phuriê

B. Ôoen, Phuriê, Xanh Xmông

C. Môngtexkiơ, Rútxô, Vônte

D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông

Đáp án: B

Câu 12. Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

A. Không có chế độ tư hữu

B. Không có bóc lột

C. Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất

D. Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

Đáp án: D

Câu 13. Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là

A. Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản

B. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân

C. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản

D. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân

Đáp án: D

Câu 14. Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ

B. Là sự kế thừa tư tưởng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp (cuối thế kỉ XVIII)

C. Có tác dụng cổ vũ những người lãnh đạo

D. Là một trong những tiền đề cho sự hình thành học thuyết Mác sau này

Đáp án: B

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm