Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

Tiếng Anh Unit 3 lớp 3: This is Tony

Bài tập tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 3 theo Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học tiếng Anh Unit 3 lớp 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

I. Read and match:

1 - This is

A - That Quan?

2 - No,

B - Phong.

3 - Is

C - It isn’t. It’s Peter.

II. Put the words in order. Then read aloud:

1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….

2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………...................................................

3. See/ later/ good-bye/ you ………………………………………………………..

4. Tung/ is/ this ……. ……..…………………………………………...

5. Trang/ she/ is ........................................................................................

6. name/ your/ what's? .......................................................................................

7. my/ this/ sister/ is ........................................................................................

8. brother/ this/my/ is ........................................................................................

9. too/ meet/ nice/ you/ to …………………………………………………………

10. am/ I/ fine. ………………………………………………………....

III. Read and complete:

Meet, that, name's, is, and, his

1) Hi. My ..................................... Nam.

2) ..................................... is Phong.

3) ..................................... this is Quan.

4) Look at that boy. ..................................... name is Tony.

5) And that girl ..................................... Linda.

6) Nice to ..................................... you, Peter and Linda.

IV. Translate into English:

1/ Đây là Mary

2/ Kia là Peter.

3/ Kia có phải là Quan không?

4/ Không, không phải. Đó là Phong

5/ Đúng, đúng vậy

ĐÁP ÁN

I.Read and match:

1 - B; 2 - C; 3 - A

II.Put the words in order. Then read aloud:

1. Hello, how are you?

2. I am fine, thanks.

3. Good-bye. See you later.

4. This is Tung.

5. She is Trang.

6. what's your name?

7. This is my sister.

8. This is my brother.

9. Nice to meet you, too.

10. I am fine.

III. Read and complete:

1. Hi. My .........................name’s............ Nam.

2. ...................That.................. is Phong.

3. ........................and............. this is Quan.

4. Look at that boy. ........................His............. name is Tony.

5. And that girl .........................is............ Linda.

6. Nice to ...................meet.................. you, Peter and Linda.

IV.Translate into English:

1. This is Mary.

2. That is Peter.

3. Is that Quan?

4. No, it isn’t. It is Phong

5. Yes, it is.

Download Đề thi và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh Unit 3 This is Tony lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).
Đánh giá bài viết
3 4.754
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm