Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ có lời giải

Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ có lời giải

Để giúp các bạn học sinh đang ôn thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có thêm tài liệu tham khảo hay và chất lượng VnDoc đã sưu tầm và xin giới thiệu tới các bạn: Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ có lời giải. Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức về tọa độ không gian. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bất phương trình lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bất phương trình mũ

Tọa điểm - Véctơ

Dạng 94. Độ dài đoạn thẳng

Dạng 95. Tọa độ vectơ

Dạng 96. Tọa độ giao điểm

Dạng 97. Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước

Đường thẳng trong không gian

Dạng 98. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Dạng 99. Viết phương trình đường thẳng

Dạng 100. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Mặt phẳng trong không gian

Dạng 101. Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng

Dạng 102. PTMP đi qua 3 điểm

Dạng 103. PTMP đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng (mặt phẳng) cho trước

Dạng 104. PTMP đi qua 2 điểm và song song với đường thẳng (mặt phẳng) cho trước

Dạng 105. PTMP đi qua 2 điểm và vuông góc với đường thẳng (mặt phẳng) cho trước

Dạng 106. Phương trình mặt phẳng (tổng hợp)

Dạng 107. Vị trí tương đối của mặt phẳng với đường thẳng, mặt phẳng với mặt cầu

Dạng 108. Tọa độ điểm, khoảng cách, góc (mặt phẳng)

Dạng 109. Bài toán về diện tích, thể tích (mặt phẳng)

Mặt cầu trong không gian

Dạng 110. Tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu

Dạng 111. Viết phương trình mặt cầu

Dạng 112. Vị trí tương đối của mặt cầu

Khoảng cách - Góc - Hình chiếu

Dạng 113. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Dạng 114. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Dạng 115. Bài toán khoảng cách

Dạng 116. Bài toán về góc

Dạng 117. Bài toán về hình chiếu

Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ

Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ

Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ

Trắc nghiệm tọa độ không gian OXYZ

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 896
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm