Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Công thức tính nhiệt lượng

Câu 1: Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào

 1. Khối lượng
 2. Độ tăng nhiệt độ của vật
 3. Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật
 4. Cả 3 phương án trên

Câu 2: Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 8 phút ta thấy các nhiệt độ trong các bình này khác nhau. Hỏi bình nào có nhiệt độ cao nhất?

 1. Bình A
 2. Bình B
 3. Bình C
 4. Bình D

Câu 3: Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?

 1. Q = m(t – t0)
 2. Q = mc(t0 – t)
 3. Q = mc
 4. Q = mc(t – t0)

Câu 4: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:

 1. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
 2. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.
 3. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.
 4. Không khẳng định được.

Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?

 1. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 đơn vị thể tích tăng thêm 1°C.
 2. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.
 3. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết năng lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.
 4. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g chất đó tăng thêm 1°C.

Câu 6: Chọn phương án sai?

 1. Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.
 2. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn.
 3. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.
 4. Cùng một khối lượng và độ tăng nhiệt độ như nhau, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào để nóng lên của vật đó lớn hơn.

Câu 7: Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

 1. 5040 kJ
 2. 5040 J
 3. 50,40 kJ
 4.  5,040 J

Câu 8: Một ấm nhôm có khối lượng 300 g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ 25°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là c1 = 880 J/kg.K, c2 = 4200 J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:

 1. 177,3 kJ
 2. 177,3 J
 3. 177300 kJ
 4. 17,73 J

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và công thức tính nhiệt lượng...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải Vở BT Vật Lý 8, Lý thuyết Vật lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
3 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật lý 8 Xem thêm