Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion

Phương trình điện li H3PO4

Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của H3PO4 cũng như xác định trả lời câu hỏi liên quan điện li. Từ đó đưa ra các lý thuyết bài tập liên quan giúp bạn đọc vận dụng cũng như rèn luyện kĩ năng thao tác làm bài tập. Mời các tham khảo tài liệu dưới đây.

Trong dung dịch H3PO4 có chứa bao nhiêu loại ion? (bỏ qua sự phân li của H2O)

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4-

H2PO4- ⇄ H+ + HPO42-

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

→ Nếu bỏ qua sự phân li của H2O, trong dung dịch H3PO4 chứa 4 ion: H+, HPO42-, H2PO4-, PO43-.

Đáp án B

H3PO4 là chất điện li mạnh hay yếu

H3PO4 là chất điện li yếu

H3PO4 là một axit trung bình. Trong dung dịch H3PO4 sẽ phân li thuận nghịch theo 3 nấc.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, H3PO4, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây là chất điện li yếu khi hòa tan trong nước?

A. NH4Cl, H3PO4, HNO3, AgCl

B. H2SO3, HNO3, CuCl2, H3PO4

C. HF, HCOOH, H3PO4, Mg(OH)2

D. H2SO3, HNO3, H3PO4, NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy chất nào sau đây hòa tan trong nước gồm các chất điện li mạnh là

A. NH4Cl, CH3COOH, H3PO4

B. BaCl2, KOH, HNO3

C. H3PO4, KNO3, ZnCl2.

D. H2SO3, Na2SO4, H3PO4

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Trong dung dịch axit formic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, COO-.

B. H+, COO-, H2O.

C. H+, COO-, HCOOH.

D. H+, COO-, HCOOH, H2O.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Chất nào sau đây, hòa tan trong nước là chất điện li yếu?

A. NaNO3

B. Ba(OH)2

C. H3PO4

D. KClO3

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm