Dung Phùng Toán học

Trong một hộp gồm 7 bi xanh 8 bi đỏ 5 bi vàng

. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a. một bi xanh hoặc một bi đỏ hoặc một bi vàng

b. ba viên bi mỗi loại một viên

c. 4 viên bi đủ 3 màu

 

3
3 Câu trả lời
 • Gia Kiet Hoang ...
  Gia Kiet Hoang ...

  c) TH1: 2 bi xanh 1 bi đỏ 1 bi vàng =>C_7^2.C_8^1.C_5^1=840 cách

  TH2: 1 bi xanh 2 bi đỏ 1 bi vàng => C_7^1.C_8^2.C_5^1=980 cách

  TH3: 1 bi xanh 1 bi đỏ 2 bi vàng => C_7^1.C_8^1.C_5^2=560 cách

  => Có tất cả 2380 cách

  Trả lời hay
  4 Trả lời 08:19 25/03
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  a) Chọn một bi xanh hoặc một bi đỏ hoặc một bi vàng

  Có tất cả 20 viên

  Có số cách chọn 1 viên là: 20 cách

  0 Trả lời 08:07 25/03
 • Gấu chó
  Gấu chó

  b) ba viên bi mỗi loại một viên

  => Có C_7^1.C_8^1.C_5^1=280 cách

  0 Trả lời 08:12 25/03

Toán học

Xem thêm