Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng

Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng

Học tiếng Anh, ngoài ngữ pháp thì việc trau dồi từ vựng cũng là một hoạt động cần thiết đối với người học tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích dành cho bất kì người học tiếng Anh. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Vật liệu xây dựng

1. Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng

- Aluminium: Nhôm

- Asbestos sheeting: Tấm amian

- Backhoe /bæk.həʊ/ - Máy xúc

- Bag of cement /si’ment/: Bao xi măng

- Barbende: Máy uốn sắt

- Bitumen: Giấy dầu

- brick /brik/: Gạch

- Bulldozer /ˈbʊldəʊ.zəʳ/ - Máy ủi

- Cement /sɪˈment/ - Xi măng

- Cement mixer /ˈsen.təʳ ˈmɪk.səʳ/ - Máy trộn xi măng

- Ceramic: Gốm

- Cherry picker /ˈtʃer.i ˈpɪk.əʳ/ - Thùng nâng

- Chisel: Cái đục

- Concrete beam: Dầm bê tông

- Concrete breaker: Máy đục bê tông

- Cone /kəʊn/ - Vật hình nón

- Copper: Đồng

- Crane: Cẩu

- Drill: Cái khoan

- Float, wood float: Cái bàn chà, bàn chà gỗ

- Glass: Kính

- Hammer: Cái búa

- Jackhammer /ˈdʒækˌhæm.əʳ/ - Búa khoan

- Ladder /ˈlæd.əʳ/: Thang

- Loader: Xe xúc

- Mason’s straight rule: Thước dài thợ hồ

- Pickax /ˈpɪk.æks/ - Cuốc chim

- Roll of glass wool: Cuộn bông thủy tinh

- Rubber: Cao su

- Scaffolding /ˈskæf.əl.dɪŋ/: Giàn

- Shingle /ˈʃɪŋ.gļ/: Ván lợp

- Shovel /ˈʃʌv.əl/ - Cái xẻng

- Spirit level: Thước vinô thợ hồ

- Steel: Thép

- Stone: Đá

- Trowel, steel trowel: Cái bay (cái bay thép )

- Wheelbarrow /ˈwiːlbær.əʊ/ - Xe cút kít

- Wood: Gỗ

2. Một số ví dụ về các từ vựng tiếng Anh vật liệu xây dựng

- A man can easily lift a large roll of glass wool.

- Glass wool is light but concrete is heavy.

- Rubber is flexible but concrete is rigid.

- Wood can burn but concrete cannot burn.

- Stone is permeable.

- Water vapour can pass through stone but not through bitumen.

- Glass is transparent but wood is opaque.

- Stainless steel is corrosion resistant.

- Heat can be easily transferred through copper.

- The ceramic tiles on the floor cannot be scratched easily by people walking on them.

- The T-shaped aluminium section can resist chemical action.

- Asbestos sheeting can be used to fireproof doors.

Đánh giá bài viết
1 1.287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm