Turbo Pascal - Phần mềm học lập trình miễn phí

Turbo Pascal là một dạng ngôn ngữ lập trình cho máy tính theo dạng lệnh, rất thích hợp cho kiểu lập trình có cấu trúc. Phần mềm Pascal hỗ trợ cho những ai đã và đang có nhu cầu học lập trình Pascal. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ phần mềm Turbo Pascal 7.0 hoàn toàn miễn phí để các bạn cài đặt phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu.

Ngôn ngữ lập trình Pascal được sử dụng khá phổ biến hiện nay, và phần mềm được VnDoc cung cấp giúp bạn soạn thảo, lập trình và thao tác với ngôn ngữ Pascal trên máy tính dễ dàng hiệu quả. Phần mềm Pascal tạo môi trường thuận lợi nhất cho lập trình, có thể soạn thảo code với nhiều cửa sổ hiển thị cùng lúc và tốc độ xử lý nhanh. Các bạn có thể sử dụng link tải trong bài để tải phần mềm turbo pascal và xem cách cài đặt phần mềm turbo pascal trong nội dung sau đây nhé.

1. Cách cài đặt Turbo Pascal

Ở những bài viết trước VnDoc đã chia sẻ về cách cài đặt phần mềm Turbo Pascal, các bạn có thể xem lại cách cài đặt cũng như hướng dẫn sử dụng phần mềm Turbo Pascal theo đường dẫn sau đây:

Ngôn ngữ lập trình Pascal

2. Những thao tác khi lập trình Pascal

F2: Lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa.

F3: Mở file mới hoặc file đã tồn tại trên đĩa để soạn thảo.

Alt-F3: Đóng file đang soạn thảo.

Alt-F5: Xem kết quả chạy chương trình.

F8: Chạy từng câu lệnh một trong chương trình.

Alt-X: Thoát khỏi Turbo Pascal.

F9: Kiem tra loi khi viet chuong trinh.

Ctr + F9: Thuc thi chuong trinh.

F10: Vào hệ thống Menu của Pascal.

Insert: Chuyển qua lại giữa chế độ đè và chế độ chèn.

Home: Đưa con trỏ về đầu dòng.

End: Đưa con trỏ về cuối dòng.

Page Up: Đưa con trỏ lên một trang màn hình.

Page Down: Đưa con trỏ xuống một trang màn hình.

Del: Xoá ký tự ngay tại vị trí con trỏ.

Back Space (ß): Xóa ký tự bên trái con trỏ.

Ctrl-PgUp: Đưa con trỏ về đầu văn bản.

Ctrl-PgDn: Đưa con trỏ về cuối văn bản.

Ctrl-Y: Xóa dòng tại vị trí con trỏ.

Chọn khối văn bản: Shift + <Các phím điều hướng>

Ctrl-KY: Xoá khối văn bản đang chọn

Ctrl-Insert: Đưa khối văn bản đang chọn vào Clipboard

Shift-Insert: Dán khối văn từ Clipboard xuống vị trí con trỏ.

3. Cấu trúc chương trình Pascal.

PROGRAM (Ten_chuong_trinh_dang_thuc_hien);

USES (Khai báo thư viện chương trình sử dụng);

CONST (Cac hằng);

TYPE (Kiểu dữ liệu mới);

VAR (Biến chương trình chính);

PROCEDURE (Thủ tục);

FUNCTION (Hàm);

BEGIN

(Than chương trình chính);

END.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
11 10.047
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm