Unit 6 lớp 7 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 6 The first university in Viet Nam dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam A closer look 1 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 60 SGK tiếng Anh 7 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Use the prepositions in the box to describe the layout of the Temple of Literature-The Imperial Academy

- Pronounce correctly the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

2. Objectives:

- Vocab: Words about historic places and things to take on a trip.

- Grammar: Passive voice

Prepositions of positions.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 6 A closer look 1

Vocabulary

1. Match the words with the pictures. Nối những từ với hình ảnh cho phù hợp.

Đáp án

1 - d Văn Miếu

2 - c Giếng Thiên Quang

3 - e Bài vị tiến sĩ

4 - b Cổng Văn Miếu

5 - a Khuê Văn Các

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bài nghe

Đáp án

1 - Van Mieu Gate

2 - Khue Van Pavilion

3 - Thien Quang Tinh well

4 - Doctor’s stone tablets

5 - The Temple of Literature

Nội dung bài nghe

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. Share your descriptions with the class. Cùng với một người bạn, hãy sử dụng các giới từ trong bảng dưới đây để miêu tả sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chia sẻ miêu tả của em với cả lớp.

Gợi ý 1

The Temple of Literature - The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor's stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Gợi ý 2

The Temple of Literature - The Imperial Academy is very big.The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

Pronunciation

/tʃ/ and /dʒ/

4. Listen and write the words in the correct columns. Nghe và viết các từ vào trong cột thích hợp.

Bài nghe

Đáp án

/tʃ/: children, chair, architectural, question, cultural, watch, teach

/dʒ/: job, jeans, engineer, heritage, village

5. Listen and repeat the chants. Nghe và lặp lại bài hát.

Bài nghe

Hướng dẫn dịch

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt anh đào,

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em?

Nưóc cam rẻ.

Mứt anh đào còn rẻ hơn.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào?

John thích thịt gà.

Jill thích thịt lợn.

6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /dʒ/ in the right columns. Viết các từ trong bài 5 có chứa âm /tʃ/ và âm /dʒ/ vào đúng cột.

Đáp án

/tʃ/: chicken, chop, cherry, children, chip, cheap, cheaper, which, lunch

/dʒ/: orange, jam, juice, Jill, John

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in Viet Nam A closer look 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
7 799
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm