Unit 6 lớp 7 A closer look 2

Soạn A closer look 2 tiếng Anh lớp 7 mới Unit 6 The first university in Viet Nam dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 61 - 62 SGK tiếng Anh 7 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Talk about the Temple of Literature

- Use Passive voice, Prepositions of positions in sentences.

2. Objectives:

- Vocab: related to the topic "The first university in Viet Nam

- Grammar: Passive voice, Prepositions of positions.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 6 A closer look 2

Grammar

1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box. Hoàn thành đoạn văn sử dụng thể bị động của động từ trong khung.

Đáp án

1. located

2. surrounded

3. displayed

4. taken

5. considered

Hướng dẫn dịch

The Temple of Literature is (1) located in the centre of Hanoi about 2 kilometres west of Hoan Kiem Lake. It is (2) surrounded by four busy streets: Quoc Tu Giam, Van Mieu, Ton Duc Thang, and Nguyen Thai Hoc. Many precious relics are (3) displayed there.

Many trees and flowers are (4) taken care of the gardeners at the landmark. It is (5) considered one of the most important cultural and historic sites of Vietnam.

Văn Miếu nằm ở trung tâm Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 2 km về phía Tây. Nó được bao quanh bời 4 con phố nhộn nhịp: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thẳng, và Nguyễn Thái Học. Rất nhiều cổ vật quý báu được trưng bày ở đó. Nhiều cây và hoa được những người làm vườn chăm sóc cẩn thận ở di tích này. Văn Miếu được xem là một trong những địa danh lịch sử - văn hóa quan trọng nhất Việt Nam.

2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive. Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn, viết các câu ở dạng bị động của thì hiện tại đơn.

Đáp án

1 - Many precious relics are displayed in the Temple of Literature. (Nhiều chứng tích quý giá được trưng bày trong Văn Miếu)

2 - Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners. (Nhiều cây cỏ và hoa đẹp được những người làm vườn chăm sóc.)

3- Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature. (Nhiều quà lưu niệm được bán bên trong Văn Miếu.)

4 - Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi. (Khuê Văn Các được xem như là biểu tượng của Hà Nội.)

5 - The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam. (Văn Miếu được xem như một trong những nơi lịch sử văn hóa quan trọng nhất ở Việt Nam.)

3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive to talk about the Temple of Literature? Sử dụng các từ trong bảng dưới đây, bạn có thể viết thành câu ở dạng bị động ở thì hiện tại đơn để nói về Văn Miếu không?

Đáp án

1. Many trees and flowers are grown in the Temple of Literature.

2. The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/ cleaned up every day.

3. Food and drink are not sold in the Temple of Literature.

4. Tickets are sold outside the Temple of Literature.

4. Complete the sentences with the words from the box. Hoàn thành câu với các từ trong bảng.

Đáp án

1 - was

2 - constructed

3 - were

4 - regarded

5 - renamed

5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle The examples of the past simple passive in the text. Đặt những phần của đoạn văn dưới đây theo đúng thứ tự. Sau đó khoanh tròn các ví đụ của dạng bị động quá khứ đơn trong bài văn.

Đáp án

D - C - A - B

Hướng dẫn dịch

D - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở Việt Nam - được xây dựng vào năm 1076 dưới thòi vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng để giáo dục thế hệ trẻ cho đất nước.

C - Nó bao gồm nhiều phòng học và thư viện cho học sinh. Các giáo viên của Quốc Tử Giám đều là những học giả rất nổi tiếng.

A - Các học sinh của Quốc Tử Giám đều là người rất xuất sắc. Họ được tuyển chọn từ các kỳ thi tại địa phương trên khắp cả nước.

B - Họ phải học nhiều môn học trong vòng 3 năm. Sau đó họ được chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi đầu tiên là thi Quốc gia, sau đó là kì thi Hoàng gia trước khi nhận học vị tiến sĩ.

6. Can you make sentences in the present and past passive voice about the places below? Bạn có thể làm thành câu ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn ở dạng thể bị động về những nơi bên dưới?

Gợi ý

Hung Kings' Temple was visited by many people last year.

Hung Kings' Temple is located in Phu Tho Province.

Ha Long Bay was the most attracting place in Viet Nam last year.

Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province.

Huong Pagoda was visited by many foreigners.

Huong Pagoda is located in Ha Noi.

Hue Imperial City was built many years ago.

Hue Imperial City is located in Hue Province.

Hoi An Ancient Town was visited by many foreigners.

Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam Province.

One Pillar Pagoda was visited by thousands of people last year.

One Pillar Pagoda is located in Ha Noi.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in Viet Nam Communication MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in Viet Nam A closer look 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
22 4.929
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm