Quản trị chất lượng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quản trị chất lượng 2,5 MB 05/10/2012 8:35:00 SA
1. Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng, 2. Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng, 3. Xây dựng HTCL dựa trên ISO 9000...
Xem thêm các thông tin về Quản trị chất lượng