Nhân Mã Văn học Lớp 3

Viết 3 câu văn sử dụng dấu chấm than

Bạn nào giúp mình:

1.

2. Viết 3 câu sử dụng dấu chấm hỏi

3. Viết 3 câu văn có hình ảnh so sánh

1
1 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  1. Viết 3 câu văn sử dụng dấu chấm than

  - Ôi, mùa thu thật kì diệu!

  - Biển hôm nay đẹp lạ lùng thật!

  2. Viết 3 câu sử dụng dấu chấm hỏi

  - Bạn nhà ở đâu?

  - Em học trường nào?

  - Em học lớp mấy?

  3. Viết 3 câu văn có hình ảnh so sánh

  - Trẻ em như búp trên cành.

  - Tiếng chim hót líu lo như tiếng sáo du dương.

  - Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa.

  Trả lời hay
  2 Trả lời 17:25 02/12
  Văn học Xem thêm