Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Phóng Văn Tiếng Anh Lớp 6

What are you doing?

Cấu trúc câu hỏi Wh:

3
3 Câu trả lời
 • Hằng Nguyễn
  Hằng Nguyễn

  What are you doing?:

  - Mẫu câu này có nghĩa là bạn đang làm gì.

  - Thì được sử dụng là hiện tại tiếp diễn.

  Mẫu câu được sử dụng khi người hỏi muốn nói với người được hỏi về hành động ngay tại thời điểm nói.

  0 Trả lời 06/01/23
  • Xử Nữ
   Xử Nữ

   Bạn có thể tham khảo thêm về Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn

   0 Trả lời 06/01/23
   • Hai lúa
    Hai lúa

    - Có thể thêm các từ: now, at that time, at the moment vào cuối câu hỏi cho nghĩa được trọn vẹn.

    - Khi trả lời, người nói cũng phải dùng thì hiện tại tiếp diễn tương ứng

    * VD:

    - What are you doing now?

    > I am watching television

    * Cần lưu ý, không dùng thì hiện tại tiếp diễn đối với động từ chỉ trạng thái. Không có dạng tiếp diễn đối với các động từ love, feel, like, hate,…

    0 Trả lời 06/01/23

    Tiếng Anh

    Xem thêm