Phạm Đức Anh Tiếng Anh

You trong tiếng Anh

You là gì

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực

  Đại từ

  you ngôi thứ hai, số ít hoặc số nhiều, danh cách hoặc bổ cách

  Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài,...

  0 Trả lời 11:16 30/05
  • Bọ Cạp
   Bọ Cạp

   * Đại từ nhân xưng (Pronouns) là từ dùng để xưng hô trong tiếng Anh. Nó dùng để thay thế cho từ chỉ người, sự vật, sự việc…

   - Ngôi thứ nhất gồm các từ I và We.

   - Ngôi thứ hai gồm đại từ You. Đại từ này dù dùng ở số ít hay số nhiều, chủ ngữ hay tân ngữ thì nó cũng đều ở dạng You.

   - Ngôi thứ ba có các đại từ là She, He It.

   * Ngôi thứ hai số nhiều trong tiếng Anh Mỹ

   - Người nói tiếng Anh Mỹ (American English) có nhiều cách để phân biệt ngôi thứ hai số ít, và ngôi thứ hai số nhiều. Đôi lúc họ nói both of you để chỉ hai người. Lúc khác họ nói all of you hay some of you để chỉ nhiều người.

   - Trong đàm thoại hằng ngày, người Mỹ còn có nhiều cách khác để phân biệt giữa số ít và số nhiều của ngôi thứ hai.

   - Ở một số địa phương tại Mỹ, người ta dùng từ y’all như là ngôi thứ hai số nhiều

   - Ta có một đại từ ngôi thứ hai số nhiều khác là youse, cũng được dùng tại Mỹ, nhưng ít gặp.

   0 Trả lời 11:32 30/05
   • Kẹo Ngọt
    Kẹo Ngọt

    là đại từ, vừa là số ít vừa là số nhiều, nghĩa là bạn hoặc các bạn, mọi người

    0 Trả lời 11:34 30/05

    Tiếng Anh

    Xem thêm